pl

Kinshasa Risk - symulacja

Autorska gra symulacyjna opracowana przez OMEC.

Jest to warsztat umożliwiający przećwiczenie narzędzi i technik zarządzania ryzykiem w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Dzięki przygodowej, egzotycznej narracji prowadzącej zespół przez afrykańskie tereny, kursanci nie tylko uczą się zarządzania ryzykiem, ale również doświadczają prawdziwych emocji! To właśnie do nich należały będą najważniejsze decyzje podczas symulacji – dotyczące trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na zaistniałe zdarzenia. To również oni będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów.

Jaki rezultat finalnie osiągnie zespół? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest to, że uczestnicy będą mogli poczuć smak zwycięstwa lub staną przed konfrontacją z przegraną.

Symulacja jest dostępna dla grup zamkniętych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • uczestników bez podstaw teoretycznych dotyczących zarządzania ryzykiem - symulacja może być szansą na spotkanie z pojęciami metodyki w przyjaznym środowisku. Może być wykorzystana jako element pomocny we wprowadzeniu zarządzania ryzykiem do projektu, w szczególności pokazaniu, że zarządzanie ryzykiem pomaga w osiągnięciu zaplanowanych celów.
 • uczestników posiadających wiedzę z zarządzania ryzykiem - symulacja pozwala pogłębić jej rozumienie oraz przećwiczyć działanie odpowiednich mechanizmów. Umożliwia przejście od poziomu „wiem” do poziomu „rozumiem i potrafię”. Może być bardzo efektywnym elementem przygotowania do certyfikacji M_o_R Foundation lub M_o_R Practitioner.
Cena

od --- zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Głównym celem tej symulacji jest doświadczenie sposobu działania specyficznego dla projektów w których zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem.

Uczestnicy wcielają się w role projektowe, co pozwala im poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz odpowiednie sposoby działania.

Gra zawiera: mapy, pionki, karty zdarzeń.

Gra wykorzystuje takie elementy jak:

 • świadome nazywanie ryzyk
 • wspólne analizowanie ryzyka
 • podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia i zwiększających szanse
 • efektywna komunikacja
 • dążenie do celu,
 • przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje

Podczas warsztatu uczestnicy używają dokumentówtakich jak:

 • Strategia Zarządzania Ryzykiem
 • Rejestr Ryzyk
 • Rejestr Zagadnień

Przebieg symulacji: 

 • Wprowadzenie do warsztatu (cele i założenia warsztatu, sprawy administracyjne)
 • Podstawy zarządzania ryzykiem (podstawowe pojęcia, idee, proces)
  Wprowadzenie do symulacji – podstawowe informacje o projekcie „Kinshasa”
 • Analiza kontekstu dla projektu „Kinshasa”
 • Identyfikacja ryzyk projektu „Kinshasa”
 • Ocena ryzyk i planowanie zarządzania nimi
 • Etap I Projektu „Kinshasa”– realizowanie zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Etap II Projektu „Kinshasa”– zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem doświadczeń zebranych w Etapie I
 • Podsumowanie i wnioski

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl