Opis szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym, których znajomość jest niezbędna do uzyskania certyfikatu TOGAF® 9 Level 1. Prowadzone jest ono w oparciu o opis standardu The Open Group Standard TOGAF® Version 9.2 i TOGAF® 9.2 Foundation Study Guide – Preparation for the TOGAF 9 Part 1 Examination.

Trwające dwa dni szkolenie zawiera serię wykładów, praktyczne ćwiczenia i quizy.

Egzamin certyfikacyjny, można zdawać na podstawie otrzymanego vouchera w wybranym centrum Pearson Vue w terminie do 12 miesięcy od ukończenia kursu. Zdany egzamin jest potwierdzany otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Open Group.


Cel szkolenia

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego.

Jego efektem jest zdobycie wiedzy z zakresu architektury korporacyjnej, terminologii, koncepcji i struktury standardu TOGAF® 9.2 na poziomie wymaganym do uzyskania certyfikatu TOGAF® 9 Level 1.


Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zamierzających zdobyć i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze architektury korporacyjnej oraz zamierzających uzyskać certyfikat The Open Group TOGAF®9 Level 1.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wymagań wstępnych w stosunku do uczestników tego szkolenia.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie z egzaminem certyfikującym.

Egzamin realizowany jest poza OMEC, na podstawie wykupionego vouchera.

Zalecamy kupno podręcznika Open Group Standard TOGAF® Version 9.2. Podręcznik uzupełnia materiały szkoleniowe i poszerza wiedzę, przekazywaną w trakcie szkolenia. Przeczytanie standardu przed szkoleniem nie jest wymagane. Podręcznik jest konieczny dla tych, którzy zamierzają kontynuować edukację w zakresie TOGAF® 9 w celu uzyskania certyfikatu Level 2.

Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na podręcznik.

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim lub angielskim. Materiały szkoleniowe są w języku angielskim.

Metody powadzenia szkolenia obejmują prezentacje, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania, dyskusje, testy wiedzy. W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy będą rozwiązywać testy analogiczne do tych, z którymi zetkną się w trakcie egzaminu certyfikacyjnego.


Konspekt

 • Omówienie programu certyfikacyjnego
  (Introduction)

 • Podstawowe koncepcje architektury korporacyjnej i TOGAF®
  (Basic Concepts)

 • Główne założenia standardu TOGAF®
  (Core Concepts)

 • Podstawowe definicje
  (Key Terminology)

 • Wprowadzenie do Metodyki Rozwoju Architektury – ADM
  (Introduction to The Architecture Development Method - ADM)

 • Kontinuum korporacyjne i stosowane narzędzia
  (Enterprise Continuum and Tools)

 • Fazy ADM Poziom 1
  (ADM Phases Level 1)

 • Wytyczne i techniki stosowania ADM
  (ADM Guidelines and Techniques)

 • Ład architektoniczny
  (Architecture Governance)

 • Widoki, perspektywy i interesariusze
  (Views, viepoints and stakeholders)

 • Architektoniczne bloki budowalne
  (Building Blocks)

 • Produkty ADM
  (ADM Deliverables)

 • Modele referencyjne TOGAF® Poziom 1
  (TOGAF® Reference Models Level 1)

 • Podsumowanie
  (Summary)


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved