Opis szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia na poziomie rozszerzonym, których znajomość jest niezbędna do uzyskania certyfikatu TOGAF 9 Level 2, określanym często jako TOGAF 9 Certified. Prowadzone jest ono w oparciu o opis standardu The Open Group Standard TOGAF® Version 9.2 i TOGAF® 9.2 Certified Study Guide – Preparation for the TOGAF® 9 Part 2 Examination. Trwające dwa dni szkolenie zawiera wykłady, quizy i ćwiczenia analogiczne do tematów egzaminacyjnych.

Egzamin certyfikacyjny można zdawać na podstawie otrzymanego vouchera w wybranym centrum Pearson Vue w terminie do 12 miesięcy od ukończenia kursu. Zdany egzamin jest potwierdzany otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Open Group.


Cel szkolenia

 • Przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego: The Open Group TOGAF® 9 Part 2 Exam.
 • Rozszerzenie wiedzy z zakresu ramy architektonicznej TOGAF® 9.2 i jej praktycznego zastosowania na poziomie wymaganym do uzyskania certyfikatu TOGAF® 9 Certified.


Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do:

 • Wszystkich osób zamierzających poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze architektury korporacyjnej, które będą brać aktywny udział w procesie architektonicznym,
 • Pracowników działów IT i biznesowych
 • Osób zamierzających uzyskać certyfikat The Open Group TOGAF® 9 Certified.


Wymagania wobec słuchaczy

Znajomość terminologii, koncepcji i struktury standardu TOGAF® 9.2 na poziomie podstawowym oraz certyfikat TOGAF® 9 Level 1 dla tych, którzy chcą przystąpić do egzaminu na poziomie zaawansowanym.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie z egzaminem certyfikującym.

Egzamin realizowany jest poza OMEC, na podstawie wykupionego vouchera.

Zalecamy kupno podręcznika Open Group Standard TOGAF® Version 9.2. Podręcznik uzupełnia materiały szkoleniowe i poszerza wiedzę, przekazywaną w trakcie szkolenia. Przeczytanie standardu przed szkoleniem nie jest wymagane. Podręcznik jest konieczny dla tych, którzy zamierzają uzyskać certyfikat Level 2.

Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na podręcznik.

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim lub angielskim. Materiały szkoleniowe są w języku angielskim.

Metody powadzenia szkolenia:

Prezentacje, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania, dyskusje, testy wiedzy. W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy będą rozwiązywać testy analogiczne do tych, z którymi zetkną się w trakcie egzaminu certyfikacyjnego.


Konspekt

 • Omówienie programu certyfikacyjnego
  (Introduction)

 • Wprowadzenie do szkolenia Poziom 2
  (Introduction to the course Level 2)

 • Fazy ADM Poziom 2
  (ADM Phases Level 2)

 • Iteracje
  (Iteration and Levels)

 • Architektura zorientowana na usługi
  (Service Oriented Architecture - SOA)

 • Bezpieczeństwo
  (Security)

 • Rama Zawartości Architektonicznej
  (Architecture Content Framework1)

 • Wytyczne i techniki stosowania ADM
  (ADM Guidelines and Techniques)

 • Partycjonowanie Architektury
  (Architecture Partitioning)

 • Repozytorium Architektoniczne
  (Architecture Repository)

 • Techniczny Model Referencyjny
  (Technical Reference Model)

 • Model Referencyjny Zintegrowanej Infrastruktury Informacyjnej
  (III Reference Model)

 • Ład Architektoniczny
  (Architecture Governance)

 • Modele Dojrzałości Architektonicznej
  (Architecture Maturity Models)

 • Rama Umiejętności Architektonicznych
  (Architecture Skills Framework)

 • Podsumowanie
  (Summary)


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved