pl
Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna

Decydując się na wdrożenie zasad zwinnego podejścia do zarządzania (np. podejścia DevOps) niezbędne jest korzystanie z dodatkowych, szczegółowych wskazówek. Cennymi źródłami informacji są przede wszystkim inne metodyki i ramy – jedną z nich jest architektura IT.

Architektura IT rozszerzona o poziom biznesowy, danych i aplikacji, to architektura korporacyjna, która umożliwia w sposób spójny zaplanowanie, zaprojektowanie i nadzorowanie realizacji zmian w organizacji zarówno na poziomie biznesowym jak i IT.

Kiedy trwają prace nad produktem lub zmienia się wewnętrzna organizacja firmy, ludzie mają do czynienia z szeregiem elementów, które tak jak przy układaniu puzzli, powinny być umieszczone we właściwym miejscu w zależności od potrzeb.

Przez lata organizacje miały do ​​czynienia z różnymi wzorcami architektury, takimi jak: aplikacje monolityczne, architektura wielowarstwowa, architektura zorientowana na usługi (SOA), architektura mikrousług.

Szkolenia z obszaru Architektury Korporacyjnej są oparte na niezależnym od dostawców, uniwersalnym standardzie TOGAF® (ang. The Open Group Architecture Framework), zapewniającym metody i narzędzia do ewoluującego opracowywania, wdrażania, rozwoju i utrzymywania architektury korporacyjnej.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI), zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO);
  • Skrócenie czasu wprowadzania zmian;
  • Zwiększenie zdolności IT do rozwiązywania kluczowych problemów organizacji;
  • Zmniejszenie złożoności systemów i infrastruktury IT, prostsza aktualizacja i wymiana komponentów IT;
  • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia nowych inwestycji;
  • Zwiększenie możliwości wyboru pomiędzy wytwarzaniem, zakupem i outsourcingiem rozwiązań;
  • Usprawnienie zarządzanie łańcuchem dostaw dzięki dostępności informacji dotyczących reguł architektonicznych;
  • Lepsze wykorzystanie potencjału biznesowego.