TOGAF® 9Istota TOGAF

TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) jest niezależną od dostawców uniwersalną strukturą – narzędziem używanym do uporządkowanego opracowywania, wdrażania i utrzymywania architektury korporacyjnej.

TOGAF dostarcza koncepcji dotyczącej budowania praktyki architektonicznej w organizacjach o dowolnej wielkości. W przypadku organizacji zamierzających wdrażać architekturę korporacyjną jest on doskonałym narzędziem do jej zbudowania. Pozwala na zdefiniowanie odpowiednich procesów architektonicznych, uwzględniających specyfikę organizacji, na określenie ról, ciał i ich odpowiedzialności, na zdefiniowanie struktury repozytorium oraz szablonów produktów architektonicznych. Dostarcza przykłady przydatnych narzędzi i technik wraz z przykładowymi ich zastosowaniami.

TOGAF umożliwia w sposób spójny zaplanowanie, zaprojektowanie i nadzorowanie realizacji zmian w organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Ze względu na fakt, iż opisywany jest stan obecny, stan docelowy oraz ścieżka dojścia do stanu docelowego, doskonale wspiera realizację programów transformacyjnych.

TOGAF to uznane i zyskujące coraz większą popularność narzędzie. Według najnowszych szacunków TOGAF zajmuje około 60% rynku ram architektonicznych na świecie.

TOGAF nakierowany jest na architekturę korporacyjną. Wskazuje cztery obszary (domeny): architektury biznesowej, architektury danych, architektury aplikacji oraz architektury technicznej. Może jednak zostać wykorzystany nie tylko do budowy architektury korporacyjnej, ale również do tworzenia innych rodzajów architektury, np. SOA lub integracyjnej. TOGAF powinien być łączony z innymi obszarami zarządczymi, takimi jak zarządzanie portfelem, programami, czy projektami.


Korzyści ze stosowania TOGAF

 • Obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie ROI (Return On Investment) i zmniejszenie TCO (Total Cost of Ownership),
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian,
 • Zwiększenie zdolności IT do adresowania kluczowych problemów organizacji,
 • Zmniejszenie złożoności systemów i infrastruktury IT, prostsza aktualizacja i wymiana komponentów IT,
 • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia nowych inwestycji,
 • Zwiększenie możliwości wyboru pomiędzy wytwarzaniem, zakupem i outsourcingiem rozwiązań,
 • Usprawnienie  zarządzanie łańcuchem dostaw ze względu na dostępność kluczowych informacji i istniejące reguły zgodności architektonicznej,
 • Lepsze wykorzystanie potencjału biznesowego.


Zalety TOGAF

 • TOGAF został zaprojektowany z myślą o organizacjach działających w dowolnej branży.
 • TOGAF jest podejściem uniwersalnym. Nadaje się zarówno do zarządzania dużymi programami transformacyjnymi jak również,  może być stosowany na poziomie projektów lub na poziomie operacyjnym.
 • Może być łączony z innymi ramami architektonicznymi, umożliwia wykorzystywanie architektur referencyjnych.
 • Realizowany otwarty model rozwoju jest niezależny od dostawców rozwiązań informatycznych.
 • Rozwijany jest przez praktyków zajmujących się problematyką architektury korporacyjnej.
 • Istnieje wiele niezależnych firm doradczych mogących wesprzeć organizację przy wdrożeniu TOGAF.
 • Wykorzystanie TOGAF na wewnętrzne potrzeby organizacji jest bezpłatne.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenia są dedykowane dla:

 • Architektów IT, architektów biznesu, analityków biznesowych,
 • Kadry zarządzającej i liderów zespołów IT,
 • Konsultantów i osób zainteresowanych obszarem architektury korporacyjnej,
 • Osób przygotowujących się do egzaminów TOGAF® 9 Foundation (Level 1) oraz TOGAF® 9 Certified (Level 2).


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym,
 • Możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z zaleceniami TOGAF® 9,
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikującego na stopień Foundation,
 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków i trenerów.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln