Management
Space na

Więcej info

Istota TOGAF

TOGAF® (ang. The Open Group Architecture Framework) umożliwia w sposób spójny zaplanowanie, zaprojektowanie i nadzorowanie realizacji zmian w organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Ze względu na fakt, iż opisywany jest stan obecny, stan docelowy oraz ścieżka dojścia do stanu docelowego, doskonale wspiera realizację programów transformacyjnych.

To uznane i zyskujące coraz większą popularność narzędzie. Według najnowszych szacunków ma około 60% udziału w rynku ram architektonicznych. Jest niezależnym od dostawców, uniwersalnym standardem zapewniającym metody i narzędzia do opracowywania, wdrażania, rozwoju i utrzymywania architektury korporacyjnej.


O co chodzi?

TOGAF® dostarcza koncepcji dotyczącej budowania praktyki architektonicznej w organizacjach. W przypadku organizacji zamierzających wdrażać lub rozwijać architekturę korporacyjną jest on doskonałym narzędziem do jej zbudowania. Pozwala na zdefiniowanie odpowiednich procesów architektonicznych, uwzględniających specyfikę organizacji, na określenie ról i odpowiedzialności, struktury organizacyjnej, na zdefiniowanie struktury repozytorium oraz szablonów produktów architektonicznych. Dostarcza przydatne narzędzia i techniki wraz z przykładami ich zastosowania.

TOGAF® definiuje cztery domeny architektoniczne: architekturę biznesową, architekturę danych, architekturę aplikacji oraz architekturę techniczną. Może być z powodzeniem wykorzystany do tworzenia architektury w oparciu na przykład o koncepcję SOA.

TOGAF® powinien być łączony z innymi obszarami zarządczymi, takimi jak zarządzanie portfelem, programami, czy projektami.


Korzyści ze stosowania TOGAF

 • Obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI), zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz:
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian,
 • Zwiększenie zdolności IT do rozwiązywania kluczowych problemów organizacji,
 • Zmniejszenie złożoności systemów i infrastruktury IT, prostsza aktualizacja i wymiana komponentów IT,
 • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia nowych inwestycji,
 • Zwiększenie możliwości wyboru pomiędzy wytwarzaniem, zakupem i outsourcingiem rozwiązań,
 • Usprawnienie  zarządzanie łańcuchem dostaw dzięki dostępności informacji dotyczących reguł architektonicznych,
 • Lepsze wykorzystanie potencjału biznesowego.


Zalety TOGAF

TOGAF jest uniwersalnym podejściem, opracowanym i rozwijanym przez praktyków, z myślą o organizacjach działających w dowolnej branży:

 • Ułatwia zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, projektami, umożliwia optymalizację kosztów operacyjnych,
 • Może być łączony z innymi ramami architektonicznymi, promuje wykorzystywanie architektur referencyjnych,
 • Jest niezależny od dostawców rozwiązań informatycznych,
 • Wykorzystanie TOGAF na wewnętrzne potrzeby organizacji jest bezpłatne,
 • Istnieją niezależne firmy doradcze mogące wesprzeć wdrożenie TOGAF.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenia są dedykowane dla:

 • Architektów IT, Architektów biznesowych, Analityków biznesowych,
 • Kadry zarządzającej i liderów zespołów IT,
 • Konsultantów i osób zainteresowanych obszarem architektury korporacyjnej,
 • Osób przygotowujących się do egzaminów TOGAF® 9.2 Foundation (Level 1) oraz TOGAF® 9.2 Certified (Level 2).


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków i trenerów daje:

 • Wiedzę czym jest TOGAF®,
 • Możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z zaleceniami TOGAF®,
 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym,
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikującego na stopień Foundation.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved