plen
Scrum

Scrum

To obecnie najbardziej popularny framework – czyli ramy postępowania – w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. Stosowany najczęściej podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny.

Scrum kładzie szczególny nacisk na wykorzystywanie informacji zwrotnej z etapu na etap, na samoorganizację zespołów oraz na wytworzenie przetestowanych, działających i możliwych do użycia „przyrostów” produktu. Wszystko to jest realizowane w krótkich, najczęściej 2-3 tygodniowych odcinkach czasu, zwanych „sprintami”.

Daje niesamowite zwiększenie tempa realizacji działań, wzrost motywacji i kreatywności zespołu, a także prostotę i elastyczność przy tworzeniu produktów.

Scrum nie posiada rozbudowanej warstwy zarządczej, dlatego przez wielu opisywany jest jako metodyka dla zespołów wykonawczych. Jednak dzięki wcześniej wymienionym cechom staje się bardzo skutecznym narzędziem w realizacji projektów.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Usystematyzowanie pracy w zespole;
  • Umożliwia podejmowanie bardziej optymalnych decyzji dotyczących kierunku rozwoju nowego produktu, czy zasadności dalszych inwestycji;
  • Dobra metoda do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, by na bieżąco weryfikować kolejne „przyrosty” produktu pod kątem użyteczności biznesowej.