Czym jest Scrum?

Scrum to obecnie najbardziej popularny framework - czyli ramy postępowania - w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. 

Kładzie szczególny nacisk na wykorzystywanie informacji zwrotnej z etapu na etap, na samoorganizację zespołów, a przede wszystkim, na wytworzenie przetestowanych, działających i dających się użyć „przyrostów” produktu. Wszystko to jest realizowane w krótkich, najczęściej 2-3 tygodniowych odcinkach czasów, zwanych „sprintami”.

Daje niesamowite zwiększenie tempa realizacji działań, wzrost motywacji i kreatywności zespołu, a także prostotę i elastyczność przy tworzeniu produktów. 


Więcej o Scrum

Scrum jest często stosowany podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny.

Metoda jest opisana w przewodniku po Scrumie tj. Scrum Guide - Reguły Gry, który jest przygotowany i utrzymywany przez twórców Scruma: Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. W przeciwieństwie do podejść tradycyjnych jak PRINCE2 czy PMI, Scrum nie posiada rozbudowanej warstwy zarządczej. Stąd przez wielu opisywany jest jako metodyka dla zespołów wykonawczych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że role, które są opisywane w Scrum, samoorganizacja zespołu, położenie nacisku na dostarczanie działających produktów, wszystko to samo w sobie daje bardzo skuteczne narzędzie do wykorzystania w realizacji projektów.

Scrum powstał jako framework do tworzenia oprogramowania. Dziś Scrum używany jest w całym spektrum działalności ludzkiej, gdzie konieczna jest praca zespołowa i gdzie liczy się czas. 

Proponujemy dwudniowe szkolenie Warsztat Scrum Mastera, wprowadzające w sposób warsztatowy w zagadnienia tej metody. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem tego szkolenia.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved