ScrumCzym jest SCRUM?

Scrum to obecnie najbardziej popularny framework - czyli ramy postępowania - w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. 

Scrum jest często stosowany podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny.

Kładzie szczególny nacisk na wykorzystywanie informacji zwrotnej z etapu na etap, na samoorganizację zespołów, a przede wszystkim, na wytworzenie przetestowanych, działających i dających się użyć „przyrostów” produktu. Wszystko to jest realizowane w krótkich, najczęściej 2-3 tygodniowych odcinkach czasów, zwanych „sprintami”.

Metoda jest opisana w przewodniku po Scrumie tj. Scrum Guide - Reguły Gry, który jest przygotowany i utrzymywany przez twórców Scruma: Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. W przeciwieństwie do podejść tradycyjnych jak PRINCE2 czy PMI, Scrum nie posiada rozbudowanej warstwy zarządczej. Stąd przez wielu opisywany jest jako metodyka dla zespołów wykonawczych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że role, które są opisywane w Scrum, samoorganizacja zespołu, położenie nacisku na dostarczanie działających produktów, wszystko to samo w sobie daje bardzo skuteczne narzędzie do wykorzystania w realizacji projektów.

Scrum powstał jako framework do tworzenia oprogramowania. Dziś Scrum używany jest w całym spektrum działalności ludzkiej, gdzie konieczna jest praca zespołowa i gdzie liczy się czas. 

Daje niesamowite zwiększenie tempa realizacji działań, wzrost motywacji i kreatywności zespołu, a także prostotę i elastyczność przy tworzeniu produktów. 


Proponujemy dwudniowe szkolenie Warsztat Scrum Mastera, wprowadzające w sposób warsztatowy w zagadnienia tej metody. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem tego szkolenia.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln