plen

PRINCE2® 6th ed. Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania projektami na poziomie Practitioner.

Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu, uzupełniającego wiedzę pozyskaną w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Foundation.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników. Podczas szkolenia praca uczestników skupia się na przykładowych testach egzaminacyjnych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie metodyki PRINCE2
 • członków komitetów sterujących
 • kierowników projektów realizowanych i zorganizowanych zgodnie z zasadami metodyki
 • specjalistów, konsultantów i osób nadzorujących projekty
Cena

od 1850 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie jest oparte na 6. edycji metodyki PRINCE2 (6th edition).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 1
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy
 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 2
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień PRINCE2. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat PRINCE2 Practitioner jest przyznawany na okres 3 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 68 pytań (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
 • Wynik pozytywny: 56% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

PRINCE2® 6th ed. Practitioner

12-12-2022, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP