pl
Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

To zorientowane projektowo, oparte na statystyce podejście optymalizacji stosowane w celu eliminowania usterek, redukowania zmienności oraz unikania strat w produktach, procesach i transakcjach.

Metodyka Six Sigma stosuje niezwykle efektywne, pięcioetapowe podejście do rozwiązywania problemów nazywane w skrócie DMAIC (ang. Define, Measure, Analyze, Improve, Control – pol. Definiuj, Mierz, Analizuj, Wdrażaj, Utrzymuj), stanowiące rozwinięcie znanego cyklu Plan-Do-Check-Act, zorientowane na efektywne wykorzystanie narzędzi statystycznych. W połączeniu z zasadami Lean oraz cyklem DFSS (Design For Six Sigma) dostarcza całościowe, zintegrowane podejście do ciągłego podnoszenia jakości oraz doskonalenia procesów biznesowych.

Może być stosowana w każdym, dowolnym obszarze lub wymiarze organizacji – począwszy od rozwoju produktu, poprzez zaopatrzenie, administrację, finanse aż po usługi dla klienta i wsparcie. Korzystają z niej producenci, dystrybutorzy, firmy transportowe, sektor usług finansowych, służba zdrowia i organizacje rządowe.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Umożliwia osiąganie trwałych efektów;
  • Ustala cele wydajnościowe dla każdego pracownika;
  • Dostarcza wartości dla klienta;
  • Przyspiesza tempo doskonalenia;
  • Promuje naukę i wzajemną inspirację;
  • Wprowadza strategiczne zmiany;