Management
Space na

Więcej info

Czym jest Six Sigma?

Six Sigma to metoda optymalizacji procesów ukierunkowana na eliminowanie strat i zwiększanie efektywności. Prowadzi do większej satysfakcji klienta poprzez dostarczanie tego, czego klient oczekuje.

Jest to zorientowane projektowo i oparte na statystyce podejście stosowane w przedsiębiorstwach w celu eliminowania usterek, redukowania zmienności i unikania strat w produktach, procesach i transakcjach.


Więcej o Six Sigma

Metodyka Six Sigma stosuje niezwykle efektywne pięcioetapowe podejście do rozwiązywania problemów nazywane w skrócie DMAIC (ang. Define, Measure, Analyze, Improve, Control – pol. Definiuj, Mierz, Analizuj, Wdrażaj, Utrzymuj), stanowiące rozwinięcie znanego cyklu Plan-Do-Check-Act, zorientowane na efektywne wykorzystanie narzędzi statystycznych. W połączeniu z zasadami Lean oraz cyklem DFSS (Design For Six Sigma) dostarcza całościowego zintegrowanego podejścia do ciągłego podnoszenia jakości i doskonalenia procesów biznesowych.

Six Sigma jest szeroko wykorzystywana w dzisiejszym świecie biznesu w celu doskonalenia jakości. Może być stosowana do każdego, dowolnego obszaru lub wymiaru organizacji począwszy od rozwoju produktu, poprzez zaopatrzenie, administrację, finanse aż po usługi dla klienta i wsparcie. Six Sigma została z sukcesem przyjęta przez tysiące organizacji zarówno dużych jak i małych, w tym między innymi producentów, dystrybutorów, firmy transportowe, sektor usług finansowych, służbę zdrowia i organizacje rządowe.

Typowe projekty Six Sigma trwają od 4 do 6 miesięcy i są w przemyślany sposób wybierane ze względu na potencjalne korzyści biznesowe. Głównym celem projektów Six Sigma jest wdrażanie najbardziej efektywnych i zarazem najmniej wadliwych procesów, jak to tylko możliwe.

Six Sigma:

 • umożliwia osiąganie trwałych efektów
 • ustala cele wydajnościowe dla każdego pracownika
 • dostarcza wartości dla klienta
 • przyspiesza tempo doskonalenia
 • promuje uczenie się i wzajemną inspirację
 • wprowadza strategiczne zmiany


Cykl szkoleń i certyfikacji Lean Six Sigma

Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych. 

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów. Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.  

W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.   

To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom.

Proponujemy następującą ścieżkę szkoleń i certyfikacji:

 • Lean Six Sigma Yellow Belt (2 dni)
 • Lean Six Sigma Green Belt (3 dni)
 • Lean Six Sigma Black Belt (3 dni)

Szkolenia przygotowują do zdawania egzaminów i uzyskania certyfikacji Six Sigma Institute. 


Korzyści dla organizacji i uczestników:

 • Uczestnicy dowiedzą się  czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania?
 • Zrozumieją na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality)  oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu?
 • Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 • Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
 • Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
 • Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
 • Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
 • W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?


Metodyka szkolenia

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych w firmach usługowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna,
 • symulacje biznesowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • studia przypadków,
 • dyskusja nad osiągniętymi wynikami.  

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji.


Zapytania i zgłoszenia

Polecamy kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved