FacylitacjaCzym jest Facylitacja?

FACYLITACJA to sposób (bywa, że przynoszący też sporo zabawy) na uzyskanie poważnych rezultatów poprzez zjednoczenie ludzi wokół rozwiązania problemu, który jest dla nich ważny. W tym procesie osoba określana jako Facylitator zwiększa efektywność pracy grupy (poprzez wprowadzenie odpowiedniego procesu) oraz wprowadza atmosferę zrozumienia i współpracy. W efekcie działania Facylitatora otrzymujemy decyzje i rozwiązania lepszej jakości, uzyskane w krótszym czasie, w przyjaznej i inspirującej atmosferze.

Facylitacja nie jest formą doradztwa ani coachingu, ale może stać się istotnym elementem skutecznego zarządzania zespołem, skomplikowanym zadaniem czy projektem. Umiejętność facylitacji to umiejętność wymagana od nowoczesnych liderów, do której nie potrzebujemy specjalnych predyspozycji osobistych. Facylitacji można się nauczyć!

Spotkanie na którym znajduje się niezależny Facylitator nazywamy Warsztatem Facylitowanym. Facylitator podczas takiego warsztatu dba o efektywność działań oraz osiągnięcie założonego celu przy odpowiednim zaangażowaniu wszystkich uczestników. Narzędzia facylitacji pozwalają wydobyć z zespołów kreatywność i otwartość oraz pomagają rozwiązywać wspólnie najbardziej złożone problemy.

Warsztaty Facylitowane są polecane przez metodykę AgilePM jako narzędzie zwiększające efektywność komunikacji w zespole wykonawczym oraz pomagające lepiej wykorzystać umiejętności i wiedzę całego zespołu projektowego. Sztuka prowadzenia facylitowanych spotkań pozwala nawet bardzo zróżnicowanej grupie pracować razem i osiągać w krótkim czasie konkretne rezultaty. .

Kiedy warto zastosować facylitację jako metodę pracy z grupą?

  • Zespół ma wiedzę, lecz nie potrafi się nią dzielić,
  • Spotkania robocze zabierają zbyt wiele czasu,
  • Problemy do rozwiązania są skomplikowane i wymagają współpracy różnych specjalistów,
  • Realizacja wypracowanego przez zespół rozwiązania w znacznym stopniu zależy od poziomu osobistego zaangażowania członków grupy,
  • Istotne jest aby każdy w zespole czuł się odpowiedzialny za osiągane wyniki.


Czy mogę stać się Facylitatorem dla mojego zespołu?

TAK, szczególnie jeśli mam grupę chętną do współpracy, lub posiadającą już doświadczenie jako zespół pracujący zwinnie (według standardów SCRUM, AgilePM, Kanban, ...). W takiej sytuacji już szkolenie na poziomie podstawowym pozwoli na zdobycie umiejętności, które w znacznym stopniu poprawią pracę w takiej grupie i zwiększą jej efektywność. Takie szkolenie pozwoli też ocenić które zachowania są korzystne dla współpracy, a które należałoby zmienić oraz dostarczy inspiracji do dalszego rozwoju i poszukiwań.

Jak zostać profesjonalnym Facylitatorem?

Proces stawania się Facylitatorem, który poradzi sobie z każdą grupą w każdych warunkach jest długi i (tak jak proces stawania się Coachem) wymaga ciągłego zdobywania wiedzy i doświadczenia. Szkolenie „Podstawy Facylitacji” jest dobrym pierwszym krokiem w kierunku pracy jako Facylitator profesjonalista. Jeśli nawet po tym szkoleniu uznacie, że to nie jest Wasza droga życiowa to czas spędzony na szkoleniu nie będzie stracony. Podczas tego szkolenia podniesiecie swoje umiejętności pracy w grupie i z grupą, które przydają się na wielu stanowiskach. Jeśli jednak odkryjecie, że facylitacja to Wasze przeznaczenie – zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy zaplanować dalszy osobisty rozwój.SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln