plen

ITIL® Intermediate SS (Service Strategy)

Akredytowane szkolenie z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról strategii usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL Intermediate: Service Strategy i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Gonczarek

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • dyrektorów IT oraz kadry kierowniczej
 • kierowników projektów
 • projektantów usług i architektów IT
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie usługami informatycznymi, tworzenie strategii IT, analizę potrzeb biznesowych oraz zarządzanie budżetami IT
 • wszystkich osób, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania usługami IT oraz projektowania usług
Cena

od 1999 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z etapem Strategii Usług.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Strategii usług (Service Strategy)
 • Zasady Strategii Usług
 • Definiowanie Usług i Przestrzeni Rynkowej (Market Spaces)
 • Prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania
 • Prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania (cd.)
 • Zarządzanie finansowe (Financial Management)
 • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management)
 • Zarządzanie popytem (Managing Demand)
 • Zarządzanie popytem (Managing Demand) (cd.)
 • Strategia Usług w aspekcie cyklu życia usługi
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs) oraz ryzyka

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL v3. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL Intermediate: Service Strategy jest przyznawany dożywotnio. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 120 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 8 złożonych pytań
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

ITIL® Intermediate SS (Service Strategy)

02-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 1999 zł

KUP