Opis szkolenia

Szkolenie ITIL Practitioner bazuje na znajomości podstaw dobrych praktyk zarządzania usługami IT oraz koncepcji ich organizacji zdobytej na szkoleniu ITIL Foundation. Dzięki prezentacji praktycznego podejścia do przyjmowania i dostosowanie praktyk ITIL daje wiedzę, która umożliwia identyfikację i realizację inicjatyw mających na celu poprawę usług. Główne obszary objęte szkoleniem to realizacja Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI), dziewięć zasad przewodnich i trzy krytyczne obszary kompetencyjne: metryki i pomiary, komunikacja i zarządzanie zmianą organizacyjną (OCM).

Szkolenie ITIL Practitioner oferuje praktyczne wskazówki dotyczące sposobu przyjmowania i dostosowanie praktyk ITIL, aby móc efektywnie wspierać realizację celów biznesowych danej organizacji.

Egzamin ITIL Practitioner, zdawany w formie online w dniach następujących po szkoleniu, jest egzaminem na podstawie książki (ITIL Practitioner Guidance) w języku angielskim i składa się z pytań wielokrotnego wyboru odnoszących się do przedstawionych scenariuszy. W czasie egzaminu można korzystać z podręcznika ITIL Practitioner Guidance.


Cel szkolenia

  • Poznanie praktycznego podejście do przyjmowania i dostosowywania praktyk ITIL® w organizacji.
  • Przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego ITIL® Practitioner.


Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób szukających praktycznych wskazówek w zastosowaniu modelu procesów i cyklu życia usług ITIL, zarówno tych którzy obecnie wykorzystują dobre praktyki ITIL w organizacji i chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak i tych którzy stają przed nowymi wyzwaniami biznesowymi i szukają najskuteczniejszych metod radzenia sobie z nimi.


Wymagania wobec słuchaczy

Certyfikat ITIL Foundation i znajomość języka angielskiego.


Czas trwania

2 dni

Egzamin organizujemy zwykle w dniach następujących po szkoleniu, w formie testu online.


Uwagi

Zalecamy kupno podręcznika ITIL Practitioner Guidance. Podręcznik uzupełnia materiały szkoleniowe i poszerza wiedzę, przekazywaną w trakcie szkolenia. Zaleca się zapoznanie z podręcznikiem przed szkoleniem.  Podręcznik jest konieczny dla tych, którzy zamierzają zdawać egzamin ITIL Practitioner - można z niego korzystać podczas egzaminu.

Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na podręcznik.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim lub angielskim. Materiały szkoleniowe są w języku angielskim.


Metody szkolenia

Prezentacje, ćwiczenia, dyskusje, testy wiedzy. Podczas szkolenia uczestnicy rozwiązują test podobny do tego, z którym zetkną się w trakcie egzaminu certyfikacyjnego.


Konspekt

  • Wprowadzenie do szkolenia
  • Omówienie programu certyfikacyjnego ITIL® Practitioner
  • Zasady przewodnie w zarządzania usługami IT i ich zastosowanie w kontekście współczesnych wyzwań biznesowych
  • Praktyczne podejście do Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI)
  • Metryki i pomiary – podstawa zarządzania usługami IT (ITSM) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI)
  • Znaczenie komunikacji oraz stosowane zasady i techniki
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (OCM) – ludzki aspekt zmian
  • Podsumowanie


Kursy poprzedzające

ITIL® FoundationZgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.