Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Czym jest Agile?

Agile zagościł już na dobre w naszej rzeczywistości, a zwinne podejście do pracy i zarządzania stosowane jest na różnych poziomach organizacji – od zmiany biznesowej po działalność operacyjną.

Zwinność w zarządzaniu zmienia tradycyjne rozumienie ról, lecz wciąż mamy do czynienia z projektami, w których wciąż potrzebny jest kierownik projektu. Wciąż potrzebni są także analitycy biznesowi, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięć.

AgilePM oraz AgileBA

Fundamentem sukcesu projektu, także tego zarządzanego w sposób zwinny, jest prawidłowo przeprowadzona analiza biznesowa oraz właściwe zarządzanie projektem. Stąd dwoma kluczowymi rolami w zespole zarządzania projektem są:

 • Kierownik Projektu (Project Manager / Agile PM)
 • Analityk Biznesowy (Business Analyst / Agile BA)

Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za stworzenie właściwego środowiska pracy oraz bieżącą koordynację prac projektowych. Ma za zadanie zaprojektować ład projektu, nadać odpowiednie uprawnienia członkom zespołu projektowego. Ma spowodować by wszyscy dobrze ze sobą pracowali a zagadnienia były szybko rozwiązywane.

Analityk Biznesowy czuwa nad tym, by właściwie definiowano wymagania. Jego zadaniem jest zapewnienie, żeby definiowane wymagania miały wartość dla biznesu. Wymaga to całościowego postrzegania biznesu organizacji na poziomie strategii, do której wkład wnosi również dany projekt oraz zrozumienia prac w projekcie.

Certyfikacje AgilePM oraz AgileBA przygotowują uczestników do pełnienia tych ról w zwinnym środowisku projektowym. 

Szkolenia i certyfikacja AgilePM oraz AgileBA

OMEC oferuje szeroki pakiet szkoleń i egzaminów z AgilePM i AgileBA na poziomie Foundation oraz Practitioner. Szkolenia prowadzimy na materiałach polsko- lub anglojęzycznych, z trenerem mówiącym w języku polskim lub angielskim.

Jeżeli chcesz nauczyć się terminologii angielskiej, nie boisz się zdawać egzaminów w prostym języku angielskim, ale obawiasz się zajęć prowadzonych w języku angielskim, to u nas trener może mówić także po polsku.

Sprawdź nasze ścieżki szkoleniowe i dostępne szkolenia.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy, łatwej do praktycznego zastosowania w dotychczasowym środowisku projektowym;
 • Poznanie różnych stylów zarządzania niezbędnych do realizacji projektów Agile i zestawienie ich ze stylami zarządzania w projektach zarządzanych tradycyjnie;
 • Nabycie umiejętności promowania i budowania dobrych relacji i bliskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i techniki;
 • Umiejętność łączenia tradycyjnych metodyk zarządzania projektami z metodą Agile w celu lepszego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe;
 • Skrócenie czasu i zwiększenie liczby zakończonych sukcesem projektów poprzez zaangażowanie interesariuszy, dostarczenie informacji zwrotnej i skuteczną kontrolę nad projektem.

Korzyści dla organizacji

 • Szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Wykorzystanie gotowej, przetestowanej i sprawdzonej przez wiele lat metody zwinnego zarządzania projektami zamiast budowania własnej metody na własnych błędach;
 • Osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami;
 • Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników i umożliwienie im uzyskania certyfikacji AgilePM.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez APM Group Ltd. - instytucji która zajmuje się utrzymaniem i rozwojem metodyk i standardów;
 • Możliwość wymiany doświadczeń projektowych z innymi uczestnikami szkolenia oraz z prowadzącym szkolenie;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu – jest to akredytowane szkolenie połączone z egzaminem certyfikującym na poziomie Foundation i/lub Practitioner.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved