Usługi doradcze

Doradztwo biznesowe to naturalna kontynuacja zadań, które realizujemy szkoląc i certyfikując z metodyk i standardów będących w ofercie naszej firmy.

Łacińska maksyma mówi, że słowa uczą a przykłady pociągają. Robimy więc to, czego uczymy, wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce. Dajemy w ten sposób naszym Klientom dowód, że metodyki działają także poza salą szkoleniową, w konkretnych przedsięwzięciach biznesowych o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Interim Management

Nasza firma, korzystając ze zdobytych doświadczeń i wiedzy pozyskanej podczas prowadzenia projektów, promuje projektowe formy zatrudniania specjalistów w realizowanych przez nich przedsięwzięciach. Taką formą realizacji zadań jest Interim Management, który jest zorientowany na sukces wykonywanych prac w określonym czasie i z założonymi z góry efektami, zamiast zatrudniania pracownika na etacie w organizacji. Czym jest więc Interim Management? Interim Management to czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, działem przedsiębiorstwa lub projektem, które realizuje specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania. Specjalista (interim manager) zawiera kontrakty czasowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z innych projektów sugeruje kierunki zmian w organizacji, opracowuje szczegółowy plan działania i pomaga w jego realizacji. Celem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości i/lub sprawności jednostki organizacyjnej objętej usługą.

Interim Management

...

Korzysci

...

Etapy projektu interim management

...

Interim management to zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, ukierunkowane na osiągnięcie zdefiniowanych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na kooperacji i współudziale w ryzyku i zysku co do zamierzonego celu. Inaczej mówiąc to usługi doradcze rozszerzone o dostarczenie konkretnych rezultatów i zapewnienie ich stabilności. Interim Manager przenosi do przedsiębiorstwa wiedzę i zachowania niezbędne do wykorzystania narzędzi, które ten rezultat umożliwiają. Interim menedżera wynajmuje się na określony czas lub do wykonania określonego zadania. Nie jest on pracownikiem ale osobą z zewnątrz co pozwala mu na spojrzenie na problemy z innego punktu widzenia. Może łatwo przeprowadzać niepopularne zmiany (zmiany regulaminu wynagradzania, organizację pracy, zwolnienia pracowników) bo nie musi liczyć się z wewnętrznymi układami w firmie, zobowiązaniami, koligacjami itd. Charakterystyczną cechą Interim Managementu jest rozwiązywanie problemów biznesowych przez zdefiniowanie problemu, bieżący monitoring działań, wdrożenie zmian i wprowadzenie wiedzy do przedsiębiorstwa (przekazanie umiejętności) i powiązanie honorarium IM z końcowym efektem jego pracy.

Aby lepiej zrozumieć ideę Interim Managementu najlepiej jest wyodrębnić różnice pomiędzy Interim menedżerem, konsultantem i pracownikiem firmy:

  • Interim manager – rozwiązuje problemy,
  • Konsultant – opracowuje rozwiązania problemówm,
  • Pracownik – pomaga rozwiązywać problemy.

Zapraszamy do współpracy - skontaktuj się z nami.

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved