pl

Zarządzanie jakością w dużym projekcie IT realizowanym w Polsce – narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

GDZIE
OMEC
KIEDY
20/05/15, Warszawa
PRELEGENT

Włodzimierz Szymański

TEMAT

Zarządzanie jakością jest eksponowane jako ważny obszar zarządzania projektem zarówno przez PRINCE2® jak i w PMBOK®Guide. Jakość jest tematem (jak określa to PRINCE2) lub obszarem wiedzy (wg. PMBOK® Guide), którym należy zarządzać w czasie całego projektu. Dotyczy to zarówno procesów planowania, realizacji oraz monitorowania i kontroli prowadzonych prac.

Świadomość rangi jakości wśród kierowników projektów i osób zaangażowanych w realizację projektów jest z reguły wysoka. Nikt nie podważa znaczenia jakości produktów projektu. To przecież za nie płaci klient i one decydują o osiągnięciu oczekiwanych korzyści. Jednak w praktyce projektowej często jakości poświęca się istotnie mniej czasu i uwagi niż np. planowaniu, monitorowaniu postępów czy choćby zarządzaniu ryzykiem. Często wynika to z braku wdrożonych dobrych praktyk, pozwalających podejść metodycznie do zarządzania jakością, przy rozsądnym nakładzie pracy i kosztów.

Wiodące standardy zarządzania jakością w projektach definiują ten proces jako: planowanie, zapewnienie i kontrolę jakości. Co to oznacza w praktyce? Prześledzimy to na przykładzie dużego projektu z branży IT, zrealizowanego w Polsce, poprowadzonego z sukcesem przez naszego prelegenta. Zapoznamy się z praktyczną implementacją zarządzania jakością, wskazując konkretne metody działań we wszystkich trzech jej obszarach.

Aby zarządzanie jakością przyniosło oczekiwane efekty i było efektywne kosztowo, musi być dobrze zdefiniowane, osadzone w procesie wytwórczym i wspierane przez właściwie dobrane narzędzia informatyczne. Zagadnienie to staje się krytyczne dla projektów dużej skali, gdzie „ręczne” metody zarządzania jakością stają się całkowicie nieskuteczne. Podczas spotkania omówimy przykłady wsparcia narzędziowego, wymaganego przy realizacji projektów dużej skali.

W programie przewidujemy:
1.prezentację przykładu praktycznej implementacji zarządzania jakością w dużym projekcie IT,
2.dyskusję.

Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 PDU.

Wśród uczestników spotkania rozlosujemy darmowy wstęp na konferencję organizowaną przez OMEC we wrześniu. Więcej informacji o konferencji już wkrótce na naszej stronie.