pl

XVI Konferencja IPMA Polska

GDZIE
KIEDY
,
PRELEGENT

Agnieszka Biernacka

TEMAT

Stowarzyszenie IPMA Polska realizuje wiele działań zmierzających do budowania kompetencji i kreowania szans managerów projektów. Zwieńczeniem tych wysiłków jest coroczna ogólnopolska konferencja. Konferencja ta stawia sobie za cel popularyzację zagadnień związanych z szeroko pojmowanym zarządzeniem projektami oraz integrację środowiska profesjonalnych managerów projektów. Konferencja ta umożliwia wymianę wiedzy oraz budowanie profesjonalnej sieci relacji biznesowych podczas spotkań, prelekcji i warsztatów.


W drugim dniu konferencji, nasi trenerzy wystapią z prelekcjami:

Korzyści dla biznesu z wdrożenia Project Server 2013

Podczas prelekcji pokażemy jak zarządzać portfelem projektów przy pomocy Project Server, w tym omówimy następujące zagadnienia:

  • Wybór projektów zgodnych ze strategią biznesową firmy
  • Symulowanie zależności pomiędzy projektami
  • Wprowadzanie informacji o szacunkowym obciążeniu osób
  • Porównanie różnych scenariuszy portfela projektów
  • Przesuwanie projektów w czasie
  • Symulowanie zwiększenia zatrudnienia i związanych z tym kosztów
  • Rozpoczęcie realizacji i przypisanie konkretnych osób do projektu
  • Wykorzystanie Business Intelligence do kontroli projektów w portfelu