pl

Wypalenie zawodowe. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce!!!

GDZIE
Krajowa Izba Gospodarcza
KIEDY
10/12, Warszawa
PRELEGENT

Dorota Jurzysta

TEMAT

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego i nie ma tu znaczenia czy mamy 30 czy 50 lat!! O wypaleniu można mówić wówczas, kiedy osoby dotychczas zaangażowane w pracę, działanie, aktywność tracą motywację, nie dostrzegają celu i sensu. Porozmawiamy jak poznać i nazwać własne emocje, jaka wiedza niezbędna jest do rozpoznania syndromu wypalenia zawodowego zanim zobaczą to u nas inni? Czy jesteśmy w „grupie ryzyka” – czyli co i kiedy nam zagraża. Podążając od szczegółu do ogółu zastanowimy się jak tworzyć organizację, która przeciwdziała wypaleniu. Czy istnieje taka umiejętność, jak – w miarę możliwości – bezstresowe uczestnictwo w wyścigu szczurów? I w jaki sposób,jako szefowie i pracownicy działów HR, mamy wpływ na kształtowanie takiego środowiska pracy, które wspiera i rozwija zdolności naszych ludzi. Kiedy stres pomaga i mobilizuje a kiedy paraliżuje i demobilizuje? Gdzie przebiega cienka czerwona linia pomiedzy kreatywnością i efektywnością a apatią lub agresją. Jak rozpoznać etapy i fazy „zużycia” naszych najcenniejszych zasobów? Zapraszamy do analizy przykładów i dyskusji.