pl

Project Management Session Spring 2012

GDZIE
KIEDY
,
PRELEGENT
TEMAT

Prowadziliśmy dwie sesje warsztatowe pod hasłem
“Metodyczne podejście do Project Management’u”.

Tematem pierwszej części było
PRINCE2® a PMI – dwa podejścia do zarządzania projektem”.
a wtym:
– skąd wzięły się różne podejścia,
– porównanie przykładowych elementów z PMBOK® i PRINCE2®,
– co metodyka może dać projektowi, a co kierownikowi projektu?
– systemy certyfikacji z zarządzania projektami dostępne w Polsce.

W części drugiej:
Podstawowe pojęcia i zasady PRINCE2®”.
Poruszone tematy:
– podstawowe pojęcia metodyki,
– główne elementy metodyki (tematy i procesy),
– omówienie zasad (Pryncypiów) zarządzania projektem zgodnie z PRINCE2®,
– jakie znaczenie dla projektu ma przestrzeganie Pryncypiów.

Prelegentem była: Jolanta Łabędzka-Benisz – akredytowany trener PRINCE2®.

Pełny program konferencji znajduje się tutaj:
http://pmgroup.pwr.wroc.pl/pmsession/sample-page/program/