pl

PRINCE2 w projektach realizowanych z generalnym wykonawcą

GDZIE
OMEC
KIEDY
11/12/14, Warszawa
PRELEGENT

Roman Bratek

TEMAT

Siłą metodyki PRINCE2 jest jej spójny model procesów zarządczych przy jednoczesnej elastyczności w zastosowaniu do różnych rodzajów projektów. Wymaga to oczywiście dostosowania metodyki do warunków i kontekstu naszego przedsięwzięcia.
Bardzo często, zwłaszcza w administracji publicznej, projekt jest realizowany we współpracy z zewnętrznym wykonawcą, który zostaje wyłoniony w wyniku przetargu. Również udział zespołów zamawiającego ma różnorodny charakter – mogą być zaangażowane w wytwarzanie określonych produktów albo tylko przeprowadzać odbiory produktów na różnych etapach projektu.

W jaki sposób dostosować narzędzie zarządcze i oferowane przez metodykę PRINCE2 mechanizmy zarządzania, aby skuteczniej kontrolować projekty realizowane z udziałem zewnętrznych dostawców lub generalnego wykonawcy?
Jak określenie takiej formuły realizacji wpływa na procesy zarządcze i organizację projektu?

Gdzie tkwią wady i zalety stosowanych podejść lub trudności na styku metodyki i regulacji formalno-prawnych związanych z wyłanianiem dostawców?
Jak w takich projektach zarządzać ryzykiem?
Czego uczą dotychczasowe doświadczenia?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu menedżerskim poświęconemu wymienionym wyżej kwestiom. Pragniemy skonfrontować różne stosowane w praktyce firm podejścia, porównać doświadczenia, wyciągnąć wnioski ze zdobytych lekcji.
Chcemy na podstawie solidnego i często stosowanego modelu zarządczego oraz przeglądu rzeczywistych projektów poprawić stosowane praktyki zarządcze.
Wiemy z własnych doświadczeń, że to interesujący temat, który może stać się przedmiotem kilku naszych spotkań.

W programie przewidujemy:
1. prezentację wprowadzającą
2. analizę przypadku przystosowania metodyki PRINCE2 do projektu realizowanego z generalnym wykonawcą
3. dyskusję