pl

MSP – nie bójmy się zarządzania programami

GDZIE
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER
KIEDY
13/05, Warszawa
PRELEGENT

Krzysztof Małus

TEMAT

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu wiele organizacji zaprzeczało, że są projektowe. Dziś już chyba wszyscy chwalą się, że mają projekty. Problem w tym, że bardzo często stosujemy podejście i metodykę zarządzania projektem również przy większych zmianach o charakterze transformacyjnym, które powinny być zarządzane jako program. Takie podejście rodzi kłopoty.

Program jako środowisko zarządcze konieczne dla wprowadzania dużych zmian jest słabo rozpoznawalne w Polsce. Tak słabo, że nawet w oficjalnych wypowiedziach zdarza się usłyszeć o projekcie piłkarskiego Euro 2012, która to impreza powinna być bezdyskusyjnie organizowana w środowisku programu. Jest szansa na zmianę tej sytuacji. Podręcznik do skutecznego zarządzania programami MSP® ma być wreszcie dostępny w języku polskim.

Zajrzyjmy na chwilę do środka.

Dla skutecznego przeprowadzenia większych zmian transformacyjnych w organizacjach należy zastosować w organizacji podejście programowe. Programy będą w skoordynowany sposób uruchamiały i prowadziły szereg projektów, które wszystkie razem pozwolą na osiągnięcie strategicznej wizji organizacji.

Do zarządzania całym programem konieczna jest specjalizowana metodyka jaką jest właśnie MSP.

Skuteczne Zarządzanie Programami (Managing Successful Programmes – MSP®) stanowi strukturalną ale elastyczną ramę do zarządzania, sterowania i kontrolowania działań związanych identyfikowaniem, definiowaniem i wykonywaniem programu. Stanowi praktyczny poradnik jak zbudować dające się łatwo zarządzać środowisko programu, jak je utrzymać oraz w jaki sposób program powinien współpracować ze swoimi projektami. Znajdziemy praktyczne porady dotyczące sposobu komunikowania się programu z władzą wyższą w organizacji, która zwykle patrzy na program z perspektywy portfela wszystkich inicjatyw zmiany.