pl

Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem

GDZIE
Krajowa Izba Gospodarcza
KIEDY
24/10/12, Warszawa
PRELEGENT

Jarosław Sołtys

TEMAT

Każdy z nas, prywatnie lub działając w firmie bądź organizacji, stawia czoła różnorodnym czynnikom, które składają się na niepewność, czy i kiedy osiągniemy swoje cele i marzenia.Wszelkie nasze działania, indywidualne czy zespołowe, wiążą się z ryzykiem. Każdy z nas zarządza więc ryzykiem mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej systematycznie, nie zawsze potrafiąc ocenić poprawność swoich działań.

Organizując seminarium „Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem” 24 października 2012 r. godz. 9:30 przybliżyliśmy uczestnikom sprawdzone zasady zarządzania ryzykiem, tak aby zastosowane w konkretnych przypadkach stały się efektywne i skuteczne.