pl

Konferencja Wdrażanie biur projektów, programów i portfeli z uwzględnieniem potrzeb organizacji

GDZIE
Hotel Marriott
KIEDY
20/04/12, Warszawa
PRELEGENT
TEMAT

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z następującą problematyką tworzenia i wdrażania biur portfeli, programów i projektów:

  • „P3O® – Biura portfeli, programów i projektów” – na tle innych metod i praktyk popularyzowanych przez APMG
  • Prezentacja podręcznika P3O jako opisu dobrych praktyk zarządzania
  • Trzy główne obszary funkcji P3O – planowanie, realizacja projektów oraz centrum doskonałości
  • Narzędzia informatyczne dla biur projektów, programówi i portfeli
  • Przykłady rozwiązań i wdrożeń
  • Szkolenia oraz system certyfikacji kompetencji w obszarze P3O

Konferencja była skierowana do:

  • Członków zarządów i kierownictw dużych i średnich organizacji gospodarczych realizujących wiele projektów
  • Kierowników organów administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za realizację projektów
  • Osób odpowiedzialnych za kształtowanie kultury zarządzania projektami, programami i portfelami projektów w przedsiębiorstwach i administracji
  • Osób zarządzających i kierujących programami i dużymi projektami.

Pośród uczestników konferencji zostały rozlosowane dwie licencje na program P2ware Planner Premium 2011 oraz szkolenie akredytowane dla dwóch osób na poziomie Foundation – PRINCE2®, MSP®, MoP™ lub P3O® (do wyboru).


P2ware Sp. z o.o.

P2ware Sp. z o.o. – Spółka powstała w 2004 roku, jest producentem oprogramowania P2ware Planner Suite do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, przeznaczonego dla firm i organizacji różnej wielkości, działających w gospodarce i administracji.

Oprogramowanie to może być użyte do zarządzania pojedynczymi projektami oraz do tworzenia rozległych systemów zintegrowanych z innymi systemami informatycznymi, dostosowanych do przyjętej w organizacji dowolnej metodyki lub standardu zarządzania projektami (tj. PRINCE2®, PMBOK® itp.).

W konkursach organizowanych przez Microsoft® programy P2ware uzyskały szereg nagród i wyróżnień, tj. „Aplikacja roku” czy „Najbardziej innowacyjne rozwiązanie IT”, a jej klientami są przedsiębiorstwa produkcyjne, banki, urzędy administracji państwowej i lokalnej oraz uniwersytety i firmy szkoleniowe w Polsce, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i innych krajach.

Prezes zarządu P2ware – dr inż. Wiesław Kosieradzki – od 10 lat uczestniczy w rozwoju i popularyzuje metodyczne zarządzanie projektami. Z ramienia APMG pełni rolę „PRINCE2 Polish Language Owner”.

 


OMEC

OMEC tworzy grupa doświadczonych trenerów, coachów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi.

Naszą misją jest świadczyć najwyższej jakości usługi edukacyjne i doradcze firmom z sektora prywatnego, administracji publicznej i samodzielnym kierownikom projektów. Celem tych działań jest poprawa kultury organizacyjnej w tych jednostkach, co wprost przekłada się na efektywność pracy i jakość uzyskiwanych rezultatów.

Czerpiemy z uznanych metodyk i standardów zarządzania, m.in. metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, standardu Project Management Institute (PMI®) oraz wytycznych kompetencji IPMA. Nie są nam też obce zagadnienia zarządzania programami, ryzykiem i jakością, a także zarządzania usługami IT.

Nasi trenerzy i konsultanci są praktykami. Przygotowując szkolenia i opinie bazują na swoim doświadczeniu wyniesionym z prawdziwych projektów, zarówno biznesowych jak i technologicznych.

Wiceprezes zarządu OMEC – Krzysztof Małus – pełni w APMG rolę „P3O Polish Language Owner”.