pl

AGILE Project Management – zwinne zarządzanie projektem w tradycyjnym ładzie korporacyjnym

GDZIE
Hotel Blick
KIEDY
18/04/13, Gdynia
PRELEGENT
TEMAT

W dzisiejszym nieustannie i dynamicznie zmieniającym się świecie, oczekuje się od organizacji i biznesu dostarczania coraz większej ilości produktów i usług. Produkty te i usługi powinny być coraz lepszej jakości, wykonane w krótszym czasie i najchętniej za mniejsze pieniądze. Organizacje poszukują sposobów i gotowe są zrobić wszystko żeby to osiągnąć.

Tymczasem tradycyjne, kaskadowe metodyki realizacji projektów czasem się nie sprawdzają. Projekty nie kończą się w terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, produkty są słabej jakości, w konsekwencji zmniejsza to korzyści biznesowe, które były zaplanowane do osiągnięcia.

To powoduje, że organizacje szukają innych, bardziej elastycznych podejść do realizacji projektów. Chcą stać się bardziej zwinnymi, bardziej Agile. Jednak dla organizacji realizujących projekty i programy, w których istnieją już standardy formalnego zarządzania projektami, popularne dziś podejścia Agile budzą wątpliwości a ich zastosowanie wydaje się ryzykowne.

Takie organizacje potrzebują dojrzałej metody Agile, metody zwinnej a jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy projektowe – Agile Project Management – Agile PM.

Problem ten zostanie omówiony podczas spotkania:
Agile Project Management
– zwinne zarządzanie projektem w tradycyjnym ładzie korporacyjnym