pl

7th International, PMI Poland Chapter Congress

GDZIE
Stadion Narodowy
KIEDY
12/11/12, Warszawa
PRELEGENT

Jolanta Łabędzka-Benisz

TEMAT

W ramach Kongresu PMI, podczas International Project Management Day, nasz trener wystapi z prelekcją:

Jakie podejście do zarządzania ryzykiem?
Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem

Prelekcja skierowana jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zarządzani projektami. Przedstawione zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi podejściami do zarządzania ryzykiem w projektach (PRINCE2 oraz PMI). Omówione zostaną również powiązania między zarządzaniem ryzykiem w projekcie i organizacji, która powołała projekt, na podstawie międzynarodowych standardów: COSO II, ISO 31000, M_o_R.
Program:

  • Istota zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Proces zarządzania ryzykiem w projekcie według PRINCE2® oraz PMI®
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie a w organizacji
  • Główne cechy standardów: COSO II, ISO 31000, M_o_R®
  • Porównanie przedstawionych podejść do zarzadzania ryzykiem.
  • Podsumowanie i pytania od uczestników.