pl

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Autorskie szkolenie OMEC.

Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których uczestnicy przechodzą przez całą procedurę zarządzania ryzykiem w projektach, ćwicząc konkretne techniki w kolejnych krokach. Główną jego część stanowią ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie bazuje na uznanych technikach i metodach zarządzania ryzykiem w projektach oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych
 • specjalistów oraz innych osób, w pracy których może zaistnieć potrzeba identyfikacji i analizy ryzyka oraz opracowywania i realizacji planów awaryjnych
 • członków PMO
Cena

od 2000 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie wprowadza w zagadnienia zarządzania ryzykiem projektowym, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Umożliwia poznanie najlepszych technik i scenariuszy identyfikacji i analizy ryzyka oraz opracowywania odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wstęp
 • Specyfika projektów
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Dokumenty wspierające zarządzanie ryzykiem
 • Tworzenie planu zarządzania ryzykiem
 • Identyfikowanie ryzyk
 • Szacowanie ryzyk
 • Planowanie reakcji na ryzyka typu zagrożenie
 • Planowanie reakcji na ryzyka typu szansa
 • Wdrożenie

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl