pl

Komunikacja w projekcie, budowa zespołu projektowego

Autorskie szkolenie OMEC.

Szkolenie przedstawia pojęcia komunikacji i przywództwa w odniesieniu do zarządzania.

Szczegółowo omawiana jest teoria budowy zespołu, etapy jego rozwoju i rola lidera w jego kształtowaniu. Zasygnalizowane są zagadnienia rozwoju oraz podtrzymania relacji interpersonalnych, zarządzania konfliktem i negocjacji.

Szkolenie bazuje na standardzie Project Management Institute opisanym w podstawowej publikacji PMBOK® Guide, na ogólnie uznanych opracowaniach z dziedziny psychologii oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia.

Zawiera wiele ćwiczeń praktycznych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów, którzy czują potrzebę usystematyzowania i pogłębienia swojej intuicyjnej wiedzy oraz umiejętności zarządzania ludźmi i zespołem
 • osób przygotowujących się do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®
Cena

od 2000 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie umożliwia analizę swoich umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania zespołem projektowym, jak również podjęcie dalszych kroków w kierunku doskonalenia tych umiejętności.

Dobrym uzupełnieniem tego szkolenia są kursy z zakresu umiejętności osobistych i zarządczych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Style przywódców
 • Komunikacja
 • Style komunikacji
 • Komunikacja w projekcie – wewnątrz i na zewnątrz
 • Przywództwo
 • Władza a przywództwo
 • Style przywódców
 • Kto może być liderem
 • Zespół a grupa
 • Fazy budowy zespołu
 • Wielkość zespołu
 • Struktura zespołu
 • Role w zespole
 • Utrzymanie sprawności zespołu w czasie
 • Skuteczność komunikacji
 • Motywowanie zespołu
 • Mechanizmy motywacji
 • Coaching
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
 • Jak poradzić sobie z konfliktem
 • Podstawy negocjacji
 • Przygotowanie negocjacji
 • Etapy negocjacji
 • Zawieranie umów

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Komunikacja w projekcie, budowa zespołu projektowego

13-06-2024, Online

Polski
dni: 2

od 2000 zł

KUP