Wytyczne kompetencji IPMACykl szkoleniowy

Zapraszamy na 10-dniowy cykl szkoleniowy mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami.

Szkolenia te – oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w charakterze kierowników projektów – umożliwią uczestnikom pozyskanie wiedzy pozwalającej na uzyskanie dobrego wyniku na egzaminie IPMA na poziomie D i uzyskanie rozpoznawalnego na świecie tytułu Certified Project Management Associate.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • czynnych kierowników projektów, zamierzających uporządkować i poszerzyć swój warsztat pracy,
  • osób przygotowujących się do roli kierowników projektów,
  • kandydatów do egzaminu i certyfikacji IPMA level D – Certified Project Management Associate.
  • Program proponowanego cyklu szkoleniowego obejmuje najlepsze praktyki pracy projektowej, opisywane przez Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, dobrane w oparciu o doświadczenie praktyczne i szkoleniowe naszych trenerów.

Umiejętności zdobywane podczas szkolenia zwiększają skuteczność zarządzania zespołem projektowym oraz metodyczne podejście do zarządzania projektami. Obejmują m.in.:

  • przygotowanie i organizowanie projektu,
  • planowanie projektu: zakres, harmonogram, budżet, komunikacja, ryzyko, podwykonawcy
  • kontrola i monitorowanie projektu,
  • zarządzanie jakością, ryzykiem i zmianami w projekcie,
  • zamykanie projektu,
  • umiejętność posługiwania się technikami i narzędziami wspierającymi zarządzanie projektem.

Szkolenia zbudowane są i prowadzone przez praktyków – czynnych kierowników projektów mających jednocześnie bogate doświadczenia w szkoleniu i przygotowaniu uczestników do egzaminów w zakresie zarządzania projektami.

Egzamin IPMA-D organizowany jest przez IPMA Polska.
OMEC pośredniczy w organizacji egzaminu.

Szkolenia odbywają się w czerech 2/3-dniowych sesjach.

Istnieje możliwość zapisania się na pojedyncze sesje.

Zapytania i zgłoszenia

Polecamy kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln