UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNETrener

Autorem naszych szkoleń interpersonalnych i głównym ich wykonawcą jest Krzysztof Sobieraj. Poza wykształceniem psychologicznym posiada również wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych (m.in. trenerskich) oraz na wielu szkoleniach w Polsce i za granicą. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach dla menedżerów różnego szczebla. Prowadzi od wielu lat szkolenia w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach administracji samorządowej, w korporacjach, a także jako wolontariusz w Ghanie i Beninie. Przez wiele lat był również wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Nieobce są mu doświadczenia związane z konsultacjami z zakresu zarządzania zasobami ludzkim, diagnozą potencjału pracowniczego, projektowania ścieżek kariery, rekrutacji i selekcji personelu, coachingu, psychoterapii ( w tym także terapii uzależnień) czy badań psychologicznych.


Szkolenia


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln