Trener

Autorem naszych szkoleń interpersonalnych i głównym ich wykonawcą jest Krzysztof Sobieraj. Poza wykształceniem psychologicznym posiada również wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych (m.in. trenerskich) oraz na wielu szkoleniach w Polsce i za granicą. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach dla menedżerów różnego szczebla. Prowadzi od wielu lat szkolenia w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach administracji samorządowej, w korporacjach, a także jako wolontariusz w Ghanie i Beninie. Przez wiele lat był również wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Nieobce są mu doświadczenia związane z konsultacjami z zakresu zarządzania zasobami ludzkim, diagnozą potencjału pracowniczego, projektowania ścieżek kariery, rekrutacji i selekcji personelu, coachingu, psychoterapii ( w tym także terapii uzależnień) czy badań psychologicznych.


Szkolenia


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved