Management
Space na

Więcej info

Istota TRIM

TRIM (ang. The Rational IT Model™) jest praktyczną propozycją wdrożenia zarządzania usługami IT w organizacji. Opiera się na założeniach dobrych praktyk ITIL®.

Model TRIM obejmuje wszystkie niezbędne procesy, procedury, role, szablony potrzebne do wdrożenia zarządzania usługami informatycznymi tak, aby były one dostarczane w sposób efektywny i zapewniały wartość oczekiwaną przez biznes. Zbudowany jest w oparciu o całościowe spojrzenie na zarządzanie organizacją, uwzględnia niezbędne funkcje wymagane do świadczenia usług IT oraz ścieżki eskalacji. Ułatwia to jego integrację i wdrożenie w organizacji oraz współpracę z dostawcami zewnętrznymi.


TRIM jest zgodny z ITIL

ITIL jest zbiorem usystematyzowanych zaleceń, swoistym kodeksem postępowania, którego przestrzeganie zapewnia efektywne i skuteczne świadczenie usług informatycznych.

Natomiast TRIM™, wykorzystując proponowane zalecenia, proponuje konkretne rozwiązanie, nazwane modelem referencyjnym, które jest gotowym wzorcem definiującym jak zalecenia ITIL® mogą być wdrożone.

Proponowany model obejmuje jego dostosowanie do wymagań i specyfiki małych, średnich i dużych organizacji. Stosunkowo łatwy do zrozumienia i wdrożenia model może, po wdrożeniu, być podstawą do certyfikacji ISO / IEC 20000.

Dodatkowo, model jest dostępny na zasadzie Open Source, co uprawnia jego użytkowników do zgodnego z prawem, darmowego wykorzystywania, analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów.


Korzyści ze stosowania TRIM

 • Gotowy model organizacyjny łatwy do adaptacji i wdrożenia w organizacji o dowolnej wielkości,
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian, 
 • Zwiększenie zdolności dostawcy usług IT do elastycznego reagowania na proponowane zmiany i problemy organizacji,
 • Zmniejszenie ryzyka wprowadzenia nowych usług i modyfikacji istniejących,
 • Lepsze wykorzystanie potencjału biznesowego.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach?

Szkolenia są skierowane do:

 • Wszystkich osób zajmujących się świadczeniem usług IT,
 • Kadry zarządzającej i liderów zespołów IT, którzy chcą się zapoznać i zrozumieć mechanizmy niezbędne do zarządzania świadczeniem usług,
 • Konsultantów, którzy chcą uzyskać kryteria, punkt odniesienia, dla przeprowadzenia oceny stanu obecnego organizacji w zakresie świadczenia usług IT i przeprowadzenia analizy luk.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym,
 • Nabycie praktycznej wiedzy i konkurencyjnych umiejętności,
 • Zwiększenie efektywności działania,
 • Możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z proponowanym modelem,
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikującego na stopień Foundation,
 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków i trenerów.


Dostępne szkolenia

Zobacz szczegółowy plan szkolenia TRIM™ Foundation.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved