TRIMIstota TRIM

TRIM (ang. The Rational IT Model™) jest praktyczną propozycją wdrożenia zarządzania usługami IT w organizacji. Opiera się na założeniach dobrych praktyk ITIL®.

Model TRIM obejmuje wszystkie niezbędne procesy, procedury, role, szablony potrzebne do wdrożenia zarządzania usługami informatycznymi tak, aby były one dostarczane w sposób efektywny i zapewniały wartość oczekiwaną przez biznes.

Zgodny z ITIL®

ITIL jest zbiorem usystematyzowanych zaleceń, swoistym kodeksem postępowania, którego przestrzeganie zapewnia efektywne i skuteczne świadczenie usług informatycznych.

Natomiast TRIM™, wykorzystując proponowane zalecenia, proponuje konkretne rozwiązanie, nazwane modelem referencyjnym, które jest gotowym wzorcem definiującym jak zalecenia ITIL® mogą być wdrożone.

Proponowany model obejmuje jego dostosowanie do wymagań i specyfiki małych, średnich i dużych organizacji.

Zbudowany jest w oparciu o całościowe spojrzenie na zarządzanie organizacją, uwzględnia niezbędne funkcje wymagane do świadczenia usług IT oraz ścieżki eskalacji. Ułatwia to jego integrację i wdrożenie w organizacji oraz współpracę z dostawcami zewnętrznymi.

Stosunkowo łatwy do zrozumienia i wdrożenia model może, po wdrożeniu, być podstawą do certyfikacji ISO / IEC 20000.

Dodatkowo, model jest dostępny na zasadzie Open Source, co uprawnia jego użytkowników do zgodnego z prawem, darmowego wykorzystywania, analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów.

Korzyści ze stosowania TRIM

 • Gotowy model organizacyjny łatwy do adaptacji i wdrożenia w organizacji o dowolnej wielkości,
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian, 
 • Zwiększenie zdolności dostawcy usług IT do elastycznego reagowania na proponowane zmiany i problemy organizacji,
 • Zmniejszenie ryzyka wprowadzenia nowych usług i modyfikacji istniejących,
 • Lepsze wykorzystanie potencjału biznesowego.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach?

Szkolenia są skierowane do:

 • Wszystkich osób zajmujących się świadczeniem usług IT,
 • Kadry zarządzającej i liderów zespołów IT, którzy chcą się zapoznać i zrozumieć mechanizmy niezbędne do zarządzania świadczeniem usług,
 • Konsultantów, którzy chcą uzyskać kryteria, punkt odniesienia, dla przeprowadzenia oceny stanu obecnego organizacji w zakresie świadczenia usług IT i przeprowadzenia analizy luk.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym,
 • Nabycie praktycznej wiedzy i konkurencyjnych umiejętności,
 • Zwiększenie efektywności działania,
 • Możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z proponowanym modelem,
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikującego na stopień Foundation,
 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków i trenerów.

Dostępne szkolenia

Zobacz szczegółowy plan szkolenia TRIM™ Foundation.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln