Opis szkolenia

To szkolenie daje wiedzę teoretyczną wraz z pokazaniem jej praktycznego zastosowania. Jest to unikalne połączenie wskazówek nt. zasad postępowania zgodnie z przewodnikiem Scrum GuideTM  ze zilustrowaniem ich w działaniu podczas symulacji projektu.

W tym szkoleniu część teoretyczna zajmuje mniej niż połowę czasu, podczas gdy reszta to symulacje projektowe oraz ćwiczenia praktyczne pomagające w przyswojeniu niezbędnych umiejętności.

Szkolenie obejmuje pełny zestaw wiedzy i umiejętności do rozpoczęcia lub usystematyzowania pracy w zespole SCRUM. Szkolenie zawiera wiele elementów warsztatowych, podczas których wiedza teoretyczna będzie sprawdzana w praktyce. Uczestnicy szkolenia w trakcie szkolenia będą mieli okazję używać kart do Planning Poker’a, tablicy Scrum Board, a także na bieżąco rysować i analizować Wykresy spalania.

Pod koniec zajęć zostaną przekazane możliwe warianty rozwoju w środowisku Agile, tj. ścieżki rozwoju, certyfikacji, a także dalszego pogłębiania wiedzy Agile.

Omówione zostaną również podstawowe błędy we wdrażaniu zasad Scrum w organizacji (ScrumBut), narzędzia wspomagające, itd.

Szkolenie obejmuje zagadnienia przygotowujące do certyfikowania umiejętności w ramach certyfikacji PSM (Professional Scrum Master) w ramach Scrum.org. Uwaga - ten egzamin nie jest dostępny w języku polskim, lecz po angielsku.


Przebieg szkolenia

Na początku szkolenia omawiane są założenia zasad postępowania zgodnego ze Scrum. Uczestnicy otrzymują przewodnik Scrum GuideTM (przewodnik jest częścią materiałów szkoleniowych). Bazując na przewodniku wyjaśnione są wszystkie elementy składowe Scrum. Pierwszy dzień kończy się ćwiczeniem uczącym prawidłowego konstruowania Rejestru produktu, tj. zaplanowania tego co projekt ma dostarczyć.

Dzień drugi rozpoczyna się od przypomnienia materiału dnia pierwszego. Następnie uczestnicy przyswajają wiedzę o poszczególnych składowych Scrum na poziomie zastosowania. Każdy element jest najpierw omawiany, a następnie ćwiczony. Wyjaśniane są możliwe błędy, następnie pokazane są drogi do właściwych rozwiązań.

Większą część dnia drugiego stanowi kilkugodzinna symulacja projektu. Uczestnicy szkolenia pracując w zespołach mają do zrealizowania konkretne zadania (budowa modelu miasta).

Praca pod reżimem Sprintu (ograniczenie czasowe), którego elementy uczestnicy szkolenia wcześniej sami zaplanowali, na bieżąco pokazuje, co należy robić, a jakie zachowania są nieefektywne. Każdy Sprint (część projektu) zakończony jest Retrospektywą, która w bezpiecznym środowisku sali szkoleniowej pozwala na wyciągnięcie wniosków z zarówno  własnego jak i grupowego postępowania. Wnioski są omawiane, a następnie wdrażane w kolejnej iteracji. Czyli dokładnie tak samo, jak to ma miejsce w każdym projekcie realizowanym zgodnie z zasadami postępowania Scrum.


Cel szkolenia

Poznanie ram postępowania Scrum na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodą.

Każdy uczestnik po szkoleniu:

 • ma rozeznanie w rodzinie metodyk Agile (metodykami zwinnymi), do których zalicza się Scrum
 • rozumie filozofię, zasady, role, „artefakty i zdarzenia” Scrum, tj. narzędzia i techniki
 • umie wyjaśnić jak są one stosowane lub wykorzystywane w projekcie
 • ma doświadczenie wyniesione z symulacji projektu realizowanego w trakcie szkolenia
 • potrafi wykorzystać podstawowe techniki i narzędzia
 • ma inspirację i podstawy do dalszego rozwijania siebie i swojej wiedzy w tym zakresie.


Grupa docelowa

Scrum - ze względu na zwinność (elastyczność) połączoną nastawieniem na zespół i szybkie dostarczanie produktów - szczególnie przyda się osobom pracującym w dużych organizacjach i korporacjach, zarówno po stronie biznesowej jak i technicznej. Przyda się też wszędzie tam, gdzie technologia, wymagania i otoczenie zmieniają się bardzo szybko, uniemożliwiając skuteczne prowadzenie projektów w sposób tradycyjny. 

Metody Scrum przydadzą się też osobom, które rozpoczynają nowe przedsięwzięcia i chcą na bieżąco weryfikować kolejne „przyrosty” produktu pod kątem użyteczności biznesowej; dzięki czemu będą mogły decydować o kierunku rozwoju nowego produktu, czy też zasadności inwestycji w produkt.

Do uczestnictwa zachęcamy:

 • Kierowników projektów
 • Liderów zespołów
 • Analityków biznesowych
 • Twórców rozwiązań
 • Testerów
 • Menedżerów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości
 • Osoby zamierzające pracować w środowisku Scrum
 • Osoby chcące zdobyć certyfikat Professional Scrum Master.


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość charakterystyki pracy projektowej. Przydatne będzie doświadczenie z prowadzonych do tej pory projektów metodykami kaskadowymi. Pomoże to uczestnikom dostrzec i zrozumieć różnice w podejściu do realizacji projektu.


Czas trwania

2 dni.


Konspekt


—– Dzień 1 —–

 • SCRUM w świecie Agile
  • Geneza Scrum
  • Manifest Agile
  • 12 zasad Agile
  • Agile czy podejście kaskadowe?
  • Przegląd metodyk zwinnych i Lean
  • Cechy frameworku Scrum
  • Kiedy stosowanie Scrum się powiedzie?

 • SCRUM w pigułce
  • Definicja Scrum
  • Teoria Scrum
  • Zespół Scrumowy
  • Zdarzenia w Scrumie
  • Artefakty Scruma

 • Bieżące doświadczenia zespołu
  • Analiza doświadczeń

 • Role projektowe
  • Product Owner -Właściciel Produktu
  • Scrum Master - Kierownik "który służy"
  • Development Team - Zespół wykonawczy
  • Organizacja przestrzeni pracy zespołu
  • Gdzie się podziały świnie i kurczaki?!

 • Artefakt: Product Backlog
  • Wymagania biznesowe
  • Tworzenie Rejestru Produktu
  • User story - praktyczne aspekty
  • Dlaczego jakość jest nienegocjowalna
  • Pojecie długu technologicznego

 • Wprowadzenie do symulacji projektu - ćwiczenie praktyczne

—– Dzień 2 —–

 • Czym jest Sprint? - przypomnienie

 • Zdarzenie: Sprint Planning Meeting (Planowanie Sprintu)
  • Agenda spotkania
  • Definiowanie celu i długości sprintu
  • Które User story włączyć do Sprintu
  • Index Cards - zastosowanie
  • Definicja Done & Ready
  • Planning Poker i inne metody szacowania

 • Zdarzenie: Daily Scrum (Codzienny Scrum)
  • Cel
  • Jak przeprowadzić
  • Oczekiwane rezultaty
  • Praktyczne wskazówki

 • Zdarzenie: Sprint Review (Przegląd Sprintu)
  • Cel
  • Jak przeprowadzić
  • Oczekiwane rezultaty
  • Praktyczne wskazówki

 • Zdarzenie: Sprint Retrospective (Retrospektywa Sprintu)
  • Cel
  • Jak przeprowadzić
  • Oczekiwane rezultaty
  • Praktyczne wskazówki

 • Symulacja projektu - ćwiczenie praktyczne

 • Komunikacja w Sprincie

 • Kontrola przebiegu i raportowanie
  • Artefakt: Sprint Burndown Chart (Wykres spalania Sprintu)
  • Artefakt: Product/Release Burndown Chart (Wykres spalania wydania)
  • Artefakt: Increment (Przyrost)

 • Symulacja projektu - ćwiczenie praktyczne

 • Skalowanie Scrum
  • Zasady i aspekty skalowania metodyki
  • Efektywność skalowania w Scrum

 • Narzędzia wspomagające SCRUM

 • Podsumowanie symulacji i szkolenia


Oprócz powyższych zagadnień, w ramach szkolenia omówione zostaną dodatkowe pojęcia ze świata Scrum, takie jak: 

 • Sprint Zero 
 • Velocity (Prędkość)
 • Scrum of Scrums
 • Planning Onion
 • ScrumBut
 • Podejście TDD (Test Driven Development)


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.
Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved