pl

Facylitacja dla Scrum Masterów

Autorski warsztat opracowany przez OMEC.

Jak mówi znany dowcip każdy z nas przetrwał takie spotkanie, które powinno być mailem. No właśnie – a podejście Agile stawia przed nami konieczność spotykania się w regularnych interwałach, a zespół projektowy (deweloperski) widzi się codziennie. Pytanie – jak zapewnić ustrukturyzowaną i efektywną metodę przekazywania informacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu i to w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne wszystkim oraz jednocześnie uzyskać wszystkie kluczowe informacje i decyzje – przestaje być trywialne. Tu z pomocą przychodzą techniki facylitacji, które pozwolą Scrum Masterowi skutecznie wspierać zespół w komunikacji i rozwiązywaniu wyzwań oraz zapewnią, że nikt nigdy nie będzie musiał „przetrwać” spotkania – w końcu „facilis” oznacza czynienie czegoś łatwym.

Zadania facylitatora wydają się oczywiste, jednak obserwacje rzeczywistych zespołów projektowych pokazują, że najczęściej rola ta jest spychana do poziomu „organizatora” spotkania czy też mistrza ceremonii. W rzeczywistości wymaga ona bardzo dużej dozy aktywności. Po pierwsze facylitator powinien pomóc wszystkim utrzymać wysoki poziom zaangażowania podczas całego spotkania. Po drugie powinien pilnować, aby wszyscy w skupieniu dążyli do osiągnięcia celu spotkania. Po trzecie facylitator musi pozostać obiektywny, żeby móc skutecznie wspierać zespół w rozwiązywaniu wyzwań. Brzmi jak wymagający opis stanowiska? Owszem, jeżeli Scrum Master nie ma odpowiednich kompetencji.

Warsztat zaawansowany, który w swoim przebiegu oferuje pomysły na efektywne prowadzenie spotkań i warsztatów dla specyficznej roli w działaniach rozwojowych – dla Scrum Masterów.

Podczas tego warsztatu kursanci przećwiczą specjalistyczne techniki angażowania uczestników spotkań, a także poznają sposoby na przeniesienie znanych technik facylitacji do środowiska Scrum. Zaproponowane zostaną odpowiednie narzędzia współpracy oraz ćwiczenia pozwalające na ich efektywne wykorzystanie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

  • Scrum Masterów
  • osób, ktore zamierzają działać w środowisku zespołu Scrumowego
Cena

od 1500 zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Podczas szkolenia porozmawiamy o tym po co w ogóle facylitować? Kiedy Scrum Master powinien przyjąć bardziej aktywną postawę, a kiedy, w sposób wyważony i delikatny sterować przebiegiem spotkania. Jak zmaksymalizować zespołową inteligencję podczas każdego spotkania?

Nauczymy się dbać o przepływ zadań podczas spotkania. Po pierwsze jak zadbać o to, żeby wszystkie potrzebne elementy były gotowe przed spotkaniem? Nauczymy się technik pozwalających na: Efektywne zbieranie koniecznych informacji; Ustalanie i respektowanie zasad oraz ustalonych ograniczeń pozwalających na efektywną współpracę (takich jak na przykład timebox ale nie tylko); Ustalanie i zarządzanie celami spotkania; Zapewnienie kontekstu wymaganego do podejmowania decyzji.

Po drugie nauczymy się dbać o dobrą energię podczas samego spotkania: W jaki sposób zapewnić, że każdy uczestnik będzie w pełni zaangażowany? Jak wspierać członków zespołu w osiągnięciu pełnego skupienia na celu spotkania? Jak w tym wszystkim Scrum Masyter ma utrzymać neutralną postawę i uniknąć niepożądanych manipulacji przy podejmowaniu decyzji?

 

Po trzecie jak zapewnić, że decyzje podjęte podczas spotkania będą oparte o rzetelną wiedzą i pozbawione niepożądanych wpływów. Jak przygotować się do spotkania i jak zapewnić odpowiednie informacje i narzędzia do podjęcia decyzji, tak aby wszyscy uczestnicy czuli, że podjęte decyzje są słuszne.

Po czwarte sprawdzimy, jak zapewnić, że podjęte decyzje będą zinternalizowane i jasne dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy, oraz że każda osoba w zespole będzie się czuła za nie odpowiedzialna?

Wreszcie porozmawiamy o 6 kluczowych cechach i kompetencjach dobrego facylitatora, który powinien: 1. Być godny zaufania; 2. Być obiektywny i neutralny; 3. Być efektywny; 4. Wspierać zespół w jego dążeniu do efektywnej współpracy; 5. Mieć umiejętność tworzenia środowiska wspierającego zdobywanie koniecznej wiedzy i podejmowanie decyzji; 6. Mieć umiejętność utrzymywania skupienia w grupie roboczej.

Cały ten zestaw zagadnień odróżnia doskonałego Scrum Mastera, od takiego który jest jedynie organizatorem wydarzeń i ceremonii Scrumowych.

Zapoznamy się także z podstawowymi koncepcjami i narzędziami psychologicznymi pozwalającymi na efektywną pracę facylitatora z zespołem. Poznamy także narzędzia techniczne usprawniające przebieg spotkań.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przed doświadczonego trenera i facylitatora
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • catering - przerwy kawowe oraz lunch (podczas szkoleń stacjonarnych)
  • dyplom uczestnictwa

Facylitacja dla Scrum Masterów

POLECAMY

04-04-2024, Online

Polski
1 dzień

od 1500 zł

KUP

Facylitacja dla Scrum Masterów

POLECAMY

07-06-2024, Online

Polski
1 dzień

od 1500 zł

KUP