Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

To jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne szkolenie przekazujące wiedzę teoretyczną wraz z pokazaniem jej praktycznego zastosowania. Jest to unikalne połączenie wskazówek nt. zasad postępowania zgodnie z przewodnikiem Scrum GuideTM oraz zilustrowaniem ich w działaniu.

W tym szkoleniu część teoretyczna zajmuje mniej niż połowę czasu, natomiast resztę stanowią ćwiczenia praktyczne pomagające w przyswojeniu niezbędnych kompetencji.

Szkolenie obejmuje pełny zestaw wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia lub usystematyzowania pracy w zespole SCRUM. Poza tym zawiera wiele elementów warsztatowych, podczas których wiedza teoretyczna będzie wykorzystywana w praktyce. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję używać kart do Planning Poker’a, tablicy Scrum Board, a także na bieżąco rysować i analizować Wykresy spalania.

Omówione zostaną również podstawowe błędy we wdrażaniu zasad Scrum w organizacji (ScrumBut), narzędzia wspomagające, itp.

Szkolenie obejmuje zagadnienia przygotowujące do certyfikacji Scrum Master w ramach schematu Agile Business Consortium i APMG-International. Uwaga - ten egzamin dostępny jest wyłącznie w języku angielskim!


Cel szkolenia

 • Poznanie ram postępowania Scrum na poziomie pozwalającym na pracę w zespole projektowym prowadzonym zgodnie z tą metodą
 • Przygotowanie do certyfikacji Scrum Master


Każdy uczestnik po szkoleniu:

 • jest zaznajomiony z rodziną metodyk Agile (metodyki zwinne), do których zalicza się Scrum
 • rozumie filozofię, zasady, role, „artefakty i zdarzenia” Scrum, tj. narzędzia i techniki
 • umie wyjaśnić w jaki sposób są stosowane lub wykorzystywane w projekcie
 • potrafi używać podstawowych technik i narzędzi
 • zyskuje inspirację oraz podstawy do dalszego rozwijania siebie i swojej wiedzy w tym zakresie


Grupa docelowa

Scrum - ze względu na zwinność (elastyczność) połączoną z ukierunkowaniem na pracę zespołu oraz szybkie dostarczanie produktów - szczególnie przyda się osobom pracującym w dużych organizacjach i korporacjach, zarówno po stronie biznesowej jak i technicznej. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie technologia, wymagania i otoczenie zmieniają się bardzo szybko, uniemożliwiając skuteczne prowadzenie projektów w sposób tradycyjny. 

Metoda Scrum jest również polecana osobom/firmom, które rozpoczynają nowe przedsięwzięcia i chcą na bieżąco weryfikować kolejne „przyrosty” produktu pod kątem użyteczności biznesowej; dzięki temu decyzje dotyczące kierunku rozwoju nowego produktu, czy zasadności dalszych inwestycji będą bardziej optymalne. 


Do uczestnictwa zachęcamy:

 • Liderów zespołów
 • Analityków biznesowych
 • Kierowników projektów
 • Twórców rozwiązań
 • Testerów
 • Menedżerów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości
 • Osoby zamierzające pracować w środowisku Scrum
 • Wszystkie osoby pragnące potwierdzić swoje umiejętności certyfikatem Scrum Master


Wymagania wobec słuchaczy

Wystarczająca jest ogólna znajomość charakterystyki pracy projektowej.

Dodatkową zaletą jest doświadczenie w projektach prowadzonych metodykami kaskadowymi - pomoże to dostrzec i zrozumieć różnice w podejściu do realizacji projektu.


Czas trwania

2 dni


Konspekt

—– Dzień 1 —–

 • Introduction
 • Scrum Overview
 • Self Organization
 • Agile Principles
 • Empirical Product Development
 • Scrum Events
 • The Development Team 


—– Dzień 2 —–

 • Scrum Roles
 • The Product Backlog
 • Spring Planning and Done
 • Sprint Progress
 • Scrum Simulation
 • Growing as a Scrum Master
 • Summary and Close
 • Scrum Master certification


Język szkolenia

Ze względu na fakt, że to jest szkolenie akredytowane przygotowujące do certyfikacji Scrum Master dostępnej w języku angielskim, podczas szkolenia stosujemy anglojęzyczne materiały szkoleniowe. W zależności od grupy, językiem wykładowym szkolenia może być polski lub angielski.


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.
Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved