Czym jest RODO?

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

RODO zastąpiło ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe zarówno przy wykorzystaniu systemów informatycznych jaki i dokumentów w formie papierowej przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

Stosowane skróty:
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO
(ang. General Data Protection Regulation, GDPR)

Od kiedy obowiązuje?

Dniem wejścia w życie RODO jest 25 maja 2018.

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej w dowolnej formie prawnej. Może to być działalność prowadzona np. w formie spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, czy oddziału w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią.

Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane. Nie ma znaczenia to, gdzie są przetwarzane dane osobowe (gdzie znajdują się serwery).

Jak RODO definiuje dane osobowe?

RODO odnosi się do "danych osobowych", czyli do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając ze środków, którymi dysponujemy. 

Kiedy przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy istnieje określona przez RODO podstawa prawna przetwarzania danych i zostały wdrożone właściwe środki organizacyjne lub techniczne zapewniające właściwy poziom ochrony prawa osób fizycznych.. 

Zawsze to przedsiębiorca powinien móc wykazać, że dysponuje odpowiednią podstawą przetwarzania danych i zapewnia właściwy poziom zabezpieczenia. Jest to prawny obowiązek wynikający z tzw. zasady rozliczalności.

Jak się przygotować?

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Podstawy RODO".

Podczas szkolenia dowiecie się, że przygotowanie się do RODO wcale nie musi być skomplikowane, a jest wręcz PROSTE!

Przejdź do szczegółowego opisu szkolenia


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved