plen

MoP® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania portfelami programów i projektów na poziomie Practitioner.

Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy pozyskanej w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu MoP Foundation.

Kurs ma postać intensywnego warsztatu, a jego ukończenie pozwala m.in. na tworzenie uzasadnienia biznesowego tak, by uzyskać zezwolenie kierownictwa na zarządzanie portfelem oraz na zaplanowanie jego wdrożenia.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kamil Burczyński

Kamil Burczyński

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób, które uczestniczą przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu projektów i programów
 • osób, które uczestniczą w nadzorowaniu realizacji projektów i programów
 • osób, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii organizacji
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania zmianami biznesowymi w organizacji
Cena

od 1549 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

Możliwe jest rozwinięcie takich umiejętności, jak: dostosowywanie zasad MoP - praktyk i technik - do różnych środowisk organizacyjnych, ocena przykładowych dokumentów MoP, przeprowadzanie analizy przyjętych rozwiązań w odniesieniu do danego scenariusza.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Omówienie egzaminu MoP Practitioner
 • Typy pytań
 • Ćwiczenia
 • Próbny egzamin MoP® Practitioner wraz z omówieniem wyników
 • Zrozumienie
 • Kategoryzacja
 • Nadawanie priorytetów - techniki
 • Ćwiczenia

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień MoP. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat MoP Practitioner jest przyznawany na okres 5 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 3h
 • Objętość: 4 grupy pytań wielokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

MoP® Practitioner

17-06-2021, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1549 zł

KUP

MoP® Practitioner

17-06-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1549 zł

KUP