Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie MoP® Practitioner oparte jest na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na szkoleniu MoP Foundation. Uczestnicy szkolenia powinni być w stanie skutecznie stosować i dopasować zarządzane portfelami do organizacji. W szczególności:

 • Utworzyć uzasadnienie biznesowe, aby uzyskać zezwolenie kierownictwa na zarządzanie portfelem,
 • Zaplanować wdrożenie zarządzania portfelem,
 • Dostosować zasady MoP, praktyki i techniki do różnych środowisk organizacyjnych,
 • Ocenić przykłady dokumentów MoP,
 • Przeprowadzić analizę przyjętych rozwiązań w odniesieniu do danego scenariusza.

MoP Practitioner to dwudniowe, intensywne szkolenie, pogłębiające wiedzę ze szkolenia MoP Foundation. Dodatkowo, szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP Practitioner, który jest przeprowadzany drugiego dnia szkolenia.


Cel szkolenia

Celem jest przygotowanie uczestników do certyfikacji MoP Practitioner.
Szkolenie akredytowane.


Grupa docelowa

Kurs jest przeznaczony dla:

 • osób, które uczestniczą przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu projektów i programów,
 • osób, które uczestniczą w nadzorowaniu realizacji projektów i programów,
 • osób, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii organizacji,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania zmianami biznesowymi w organizacji.


Wymagania wobec słuchaczy

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze szkolenie i egzamin MoP Foundation.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.
Egzamin MoP Practitioner składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru, trwa 3 godziny. Podczas egzaminu można korzystać z przewodnika „Management of Portfolios”. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 40 poprawnych odpowiedzi (50%).


Konspekt

-- Dzień 1 --

 • Wprowadzenie do kursu
  • Sprawy administracyjne
 • Omówienie egzaminu MoP Przactitioner
  • Forma egzaminu
  • Typy pytań
 • Ćwiczenia
 • Próbny egzamin MoP® Practitioner wraz z omówieniem wyników

-- Dzień 2 --

 • Podsumowanie 1 dnia szkolenia
  • Zrozumienie
  • Kategoryzacja
  • Nadawanie priorytetów - techniki
 • Ćwiczenia
 • Egzamin certyfikujący MoP® Practitioner


Kursy poprzedzające

MoP® Foundation


Kursy uzupełniające

P3O® Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved