plen

MoP® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania portfelami programów i projektów.

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy z obszaru dobrych praktyk zarządzania portfelami (MoP), tak by umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności priorytetyzowania projektów i programów w portfelu oraz poznanie filozofii podejścia zarządzania portfelami zmian.

Kurs zapoznaje uczestnika ze sposobami podejmowania decyzji w zakresie inwestycji w programy i projekty, które pozwalają na osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Natalia Sielicka

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • członków zarządów
 • osób zarządzających portfelem, programami, projektami
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za zmiany biznesowe
 • osób tworzących Uzasadnienia Biznesowe
 • osób oceniających projekty
 • pełniących inne role przy realizacji celów strategicznych organizacji
Cena

od 2450 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary dobrych praktyk z zakresu zarządzania portfelami.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do MoP
 • Wdrożenie, utrzymywanie i pomiary
 • Ramy strategiczne i organizacyjne
 • Pryncypia zarządzania portfelami
 • Cykl definiowania portfela
 • Cykl dostarczania portfela
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Role
 • Dokumentacja

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat MoP Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

MoP® Foundation

02-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

MoP® Foundation

02-11-2020, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

MoP® Foundation

14-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

MoP® Foundation

14-12-2020, Poznań

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP