plen

MoP® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania portfelami programów i projektów.

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy z obszaru dobrych praktyk zarządzania portfelami (MoP), tak by umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności priorytetyzowania projektów i programów w portfelu oraz poznanie filozofii podejścia zarządzania portfelami zmian.

Kurs zapoznaje uczestnika ze sposobami podejmowania decyzji w zakresie inwestycji w programy i projekty, które pozwalają na osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Diana Brylewska

Diana Brylewska

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • członków zarządów
 • osób zarządzających portfelem, programami, projektami
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za zmiany biznesowe
 • osób tworzących Uzasadnienia Biznesowe
 • osób oceniających projekty
 • pełniących inne role przy realizacji celów strategicznych organizacji
Cena

od 2549 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary dobrych praktyk z zakresu zarządzania portfelami.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do MoP
 • Wdrożenie, utrzymywanie i pomiary
 • Ramy strategiczne i organizacyjne
 • Pryncypia zarządzania portfelami
 • Cykl definiowania portfela
 • Cykl dostarczania portfela
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Role
 • Dokumentacja

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat MoP Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

MoP® Foundation

14-06-2021, Wrocław

Polski
dni: 3

od 2549 zł

KUP

MoP® Foundation

14-06-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2549 zł

KUP