Opis szkolenia

Szkolenie zapoznaje uczestnika ze sposobami podejmowania decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty umożliwiające osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.


Cel szkolenia

Szkolenie MoP® Foundation ma na celu dostarczenie wystarczającej wiedzy z zakresu przewodnika zarzadzania portfelami (MoP) tak, aby uczestnik mógł z powodzeniem zdać egzamin i efektywnie uczestniczyć przy zarządzaniu portfelem projektów i programów.


Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, które uczestniczą przy podejmowani decyzji o uruchomieniu projektów i programów,
 • osób, które uczestniczą w nadzorowaniu realizacji projektów i programów,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania zmianami biznesowymi w organizacji.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia.

Wiedza z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania programami będzie pomocna w opanowaniu materiału.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym. Egzamin dostępny jedynie w języku angielskim.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

-- Dzień 1 --

 • Wprowadzenie do kursu

  • Sprawy administracyjne
 • Wprowadzenie do MoP

  • Kompleksowe spojrzenie na zmiany biznesowe
  • Projekt, program, portfel
  • Cechy charakterystyczne programu
 • Wdrożenie, utrzymywanie i pomiary

  • Podejście „Big bang”, ewolucyjne i ad-hock
  • Siedem kroków wdrożenia
  • Kluczowe czynniki sukcesu
  • Poziom dojrzałości organizacji – model P3M3
  • Miary
 • Ramy strategiczne i organizacyjne

  • Zwykła działalność biznesowa - „Business As Usual”
  • Planowanie strategiczne
  • Budżetowanie i alokacja zasobów
  • Zarządzanie projektami i programami
  • Zarządzanie wydajnością
  • Nadzór korporacyjny
 • Pryncypia zarządzania portfelami

  • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla
  • Dostosowanie nadzoru
  • Dostosowanie strategii
  • Biuro portfela
  • Kultura zmian
 • Przykładowy egzamin MoP Foundation nr 1 wraz z omówieniem

-- Dzień 2 --

 • Cykl definiowania portfela

  • Zrozumienie
  • Kategoryzacja
  • Nadawanie priorytetów - techniki
 • Cykl definiowania portfela (cd)

  • Równoważenie
  • Planowanie
 • Cykl dostarczania portfela

  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie korzyściami
  • Zarządzanie finansowe
 • Przykładowy egzamin MoP Foundation nr 2 wraz z omówieniem

-- Dzień 3 --

 • Cykl dostarczania portfela (cd)
 • Zarządzanie ryzykiem

  • Zaangażowanie interesariuszy
  • Nadzór organizacyjny
  • Zarządzanie zasobami
 • Role

  • Portfolio direction group (PDG) / investment committee (IC)
  • Portfolio progress group (PPG) / Change delivery committee (CDC)
  • Dyrektor portfela
  • Kierownik portfela
  • Kierownik zarządzania korzyściami
 • Dokumentacja

  • Ramy zarządzania portfelem
  • Strategia portfela
  • Plan dostarczania portfela
  • Ramy zarządzania korzyściami portfela
  • Plan realizacji korzyści
  • Plan finansowy
  • Harmonogram zasobów portfela
  • Plan komunikacji i zaangażowania interesariuszy
  • Portfolio dashboard
 • Podsumowanie i powtórzenie najważniejszych elementów szkolenia
 • Egzamin certyfikujący MoP Foundation


Kursy poprzedzające

MSP® Foundation
PRINCE2® Foundation


Kursy uzupełniające

MoP® Practitioner
P3O® Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved