Czym jest MoP?

MoP to przewodnik po dobrych praktykach zarządzania portfelami projektów i programów.

Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania organizacją: przedsiębiorstwem jako całością lub konkretnym działem. Przewodnik koncentruje się na sposobach podejmowania właściwych decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty (będących sposobem realizacji zmian biznesowych), które umożliwiają osiągnięcie strategicznych celów i realizują priorytety biznesowe.


Istota MoP

Programy i projekty skupiają się głównie na dostarczaniu odpowiednio: rezultatów/korzyści i wyników/produktów. Zarządzanie portfelem natomiast koncentruje się na całkowitym sumarycznym wkładzie tych wyników, rezultatów i korzyści do osiągnięcia celów strategicznych organizacji.

Zarządzanie portfelem zapewnia:

 • realizację programów i projektów we właściwym kontekście celów strategicznych organizacji,
 • maksymalną realizację korzyści,
 • identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie w przyszłości zdobytych doświadczeń.

©AXELOS Limited 2011. All rights reserved. Material is reproduced under licence from AXELOS.

Warto zauważyć, że struktury organizacyjne programów i projektów są tymczasowe, natomiast zarządzanie portfelem jest działalnością stałą.

Zalety MoP

 • Więcej właściwych programów i projektów podejmowanych w celu uzyskania korzyści i wymiernego wkładu w realizację celów strategicznych,
 • Możliwość wykrycia zbędnych i powtarzających się inicjatyw,
 • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów,
 • Bardziej skuteczna realizacja programów i projektów poprzez zarządzanie projektami „w przygotowaniu”, zależnościami i ograniczeniami (w tym zasobami, umiejętnościami, infrastrukturą, potrzebą zmiany, itp.),
 • Przekierowanie zasobów do programów i projektów lepiej realizujących cele strategiczne organizacji,
 • Lepsza realizacja korzyści poprzez aktywne podejście do zasobów i możliwości organizacji oraz poprzez identyfikowanie i rozpowszechnianie doświadczeń,
 • Zwiększona przejrzystość, odpowiedzialność i ład korporacyjny,
 • Większe zaangażowanie i lepsza komunikacja między zainteresowanymi stronami przy określaniu celów strategicznych,
 • Poprawa współpracy między organizacjami w dążeniu do wspólnych celów.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które będą w organizacji pełnić role:

 • Członków zarządów,
 • Zarządzających portfelem, programami, projektami,
 • Odpowiedzialnych za zmiany biznesowe,
 • Tworzących Uzasadnienia Biznesowe,
 • Oceniających projekty,
 • Inne role przy realizacji celów strategicznych organizacji,
 • Wszystkich, którzy pełnią jakąś rolę przy zarządzaniu programami i projektami oraz realizacji strategii organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez instytut egzanimacyjny,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami poradnika,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved