plen

M_o_R® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania ryzykiem na poziomie Practitioner.

Szkolenie konsoliduje i uzupełnia wiedzę pozyskaną w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu M_o_R Foundation.

Szkolenie pozwala na pełne zrozumienie przebiegu Procesu oraz użytych w nim dokumentów i technik, w zależności od tego z którego poziomu chcemy zarządzać ryzykiem w organizacji.

Kurs łączy w sobie elementy wykładu, analizę przykładów, ćwiczenia oraz grupowe dyskusje i quizy. Szczegółowo omawiane są przykładowe dokumenty.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu M_o_R Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • managerów ryzyka dowolnego szczebla
 • managerów decydujących o sposobie zarządzania ryzykiem i jego wdrożeniu
 • osób, które chcą potwierdzić zaawansowaną znajomość zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardem M_o_R
Cena

od 1450 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Omówienie egzaminu
 • Przypomnienie najważniejszych pojęć zarządzania ryzykiem
 • Pryncypia – zasady zarządzania ryzykiem
 • Perspektywa organizacyjna zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania ryzykiem na poziomie projektów i programów
 • Zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Próbny egzamin M_o_R Practitioner
 • Omówienie próbnego egzaminu
 • Przegląd wybranych zagadnień M_o_R

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień M_o_R. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat M_o_R Practitioner jest przyznawany na okres 5 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 3h
 • Objętość: 4 grupy pytań wielokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

M_o_R® Practitioner

05-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

M_o_R® Practitioner

05-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

M_o_R® Practitioner

05-11-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

M_o_R® Practitioner

17-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

M_o_R® Practitioner

17-12-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

M_o_R® Practitioner

17-12-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP