Opis szkolenia

M_o_R® Practitioner jest szkoleniem, które konsoliduje i uzupełnia wiedzę pozyskaną w trakcie kursu M_o_R® Foundation, oraz przygotowuje uczestników do zdania egzaminu na poziomie Practitioner.

Szkolenie jest oparte na podręczniku wydanym przez AXELOS. Zawiera wykład, ćwiczenia z narzędzi i technik, quizy i ćwiczenia oparte na scenariuszu. W szczególności dokładnie omawiane są przykładowe dokumenty oraz przykładowe pytania egzaminacyjne.

Na koniec szkolenia można przystąpić do egzaminu na poziomie Practitioner. Jego zdanie umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez instytut egzaminacyjny.


Uczestnikom zapewniamy

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej na szkolenieu M_o_R® Foundation.
 • Pełne zrozumienie przebiegu Procesu oraz użytych w nim dokumentów i technik w zależności od perspektywy z której poziomu chcemy zarządzać ryzykiem w organizacji.
 • Przygotowanie uczestników do zdobycia międzynarodowego certyfikatu.


Grupa docelowa

 • Menadżerowie ryzyka dowolnego szczebla
 • Menadżerowie decydujący o sposobie zarządzania ryzykiem i jego wdrożeniu
 • Osoby, które chcą potwierdzić zaawansowaną znajomość zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardem M_o_R


Wymagania wobec słuchaczy

Wymagana jest wiedza z zarządzania ryzykiem na poziomie M_o_R® Foundation.
Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu M_o_R® Practitioner muszą wcześniej zdać egzamin M_o_R® Foundation.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

--- Dzień 1 ---

 • Omówienie egzaminu
  • forma
  • wymagania
  • wskazówki do zdawania egzaminu
 • Przypomnienie najważniejszych pojęć zarządzania ryzykiem
 • Pryncypia – zasady zarządzania ryzykiem
 • Perspektywa organizacyjna zarządzania ryzykiem
  • Dokumenty
  • Techniki
  • Proces
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Zarządzania ryzykiem na poziomie projektów i programów
  • Dokumenty
  • Techniki
  • Proces
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Dokumenty
  • Techniki
  • Proces
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne

--- Dzień 2 ---

 • Próbny egzamin M_o_R Practitioner
 • Omówienie próbnego egzaminu
 • Przegląd wybranych zagadnień M_o_R
 • Egzamin M_o_R Practitioner


Egzamin

Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Czas trwania egzaminu: 180 min (3 h). Egzamin jest w postaci testu wyboru (jedno- lub wielokrotnego), zawiera 4 obszary pytań (po 20 pkt) odnoszące do scenariusza. Łącznie można uzyskać 80 punktów z czego należy zdobyć min 40 pkt aby zaliczyć egzamin. Na egzaminie można mieć do dyspozycji podręcznik (wydany jedynie w języku angielskim) oraz ABC Guide, część A - materiały zawierające opis technik, dostępne w języku zarówno polskim jak i angielskim.


Kursy poprzedzające

M_o_R® Foundation


Kursy uzupełniające

Symulacja Kinshasa Risk Management


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved