plen

M_o_R® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie pozwala poznać i zrozumieć zasady niezbędne do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji. Umożliwia też przećwiczenie narzędzi i technik przydatnych w korzystaniu z podejścia w praktyce. Szkolenie wyjaśnia w jaki sposób organizacja może spójnie zarządzać ryzykiem. Kurs łączy w sobie elementy wykładu, analizę przykładów, ćwiczenia oraz grupowe dyskusje i quizy.

W przypadku szkolenia rozszerzonego o grę symulacyjną Kinshasa uczestnicy mogą doświadczyć sposobu pracy z zarządzaniem ryzykiem w praktyce.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu M_o_R Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Małgorzata Januszkiewicz

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • managerów ryzyka dowolnego szczebla
 • kierowników zespołów, projektów
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem
 • kierowników zmian biznesowych
Cena

od 2450 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary dobrych praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest zarządzanie ryzykiem?
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy organizacyjne
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem - porady praktyczne
 • Praktyczne techniki zarządzania ryzykiem
 • Ćwiczenia egzaminacyjne ze scenariuszem

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat M_o_R Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

M_o_R® Foundation

02-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

M_o_R® Foundation

02-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

M_o_R® Foundation

02-11-2020, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

M_o_R® Foundation

14-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

M_o_R® Foundation

14-12-2020, Kraków

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP

M_o_R® Foundation

14-12-2020, Wrocław

Polski
dni: 3

od 2450zł

KUP