Opis szkolenia

Szkolenie zawiera wykłady, ćwiczenia z narzędzi i technik, quizy i ćwiczenia oparte na scenariuszu. Trwa 3 dni. W trzecim dniu można przystąpić do egzaminu na poziomie Foundation. Zdany egzamin skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez instytut egzaminacyjny.


Cel szkolenia

 • Zrozumienie zasad niezbędnych do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Pomoc w zrozumieniu ryzyk (rozumianych jako zagrożenia i szanse) jakie mogą pojawić się na dowolnym poziomie w organizacji
 • Poznanie procedur zarządzania ryzykiem oraz korzyści, jakie przyniesie ich stosowanie
 • Przećwiczenie narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu ryzykiem
 • Poznanie sposobu, w jaki organizacja może w spójny sposób zarządzać ryzykiem
 • Przygotowanie uczestników do zdobycia międzynarodowego certyfikatu


Grupa docelowa

Menadżerowie ryzyka dowolnego szczebla oraz kierownicy zespołów, projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem oraz kierownicy zmian biznesowych.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wymagań wstępnych co do uczestników tego szkolenia. Pomocny jest wcześniejszy udział w szkoleniu PRINCE2 na poziomie Foundation.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

 • Wstęp
  • Czym jest zarządzanie ryzykiem?
  • Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?
  • Rozwój wiedzy o zarządzaniu ryzykiem
  • Ład korporacyjny i kontrola wewnętrzna
  • Gdzie i kiedy powinno być użyte zarządzanie ryzykiem
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem
  • Omówienie pryncypiów (zasad) zarządzania ryzykiem
  • Listy kontrolne zarządzania ryzykiem
  • Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
  • Polityka zarządzania ryzykiem
  • Opis procesu zarządzania ryzykiem
  • Strategia zarządzania ryzykiem
  • Rejestr ryzyk
  • Rejestr zagadnień
 • Proces zarządzania ryzykiem
  • Identyfikowanie ryzyk i kontekstu
  • Ocena ryzyk
  • Planowanie reakcji na ryzyka
  • Implementowanie reakcji na ryzyka
  • Komunikowanie
  • Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy organizacyjne
  • Strategiczna
  • Programu
  • Projektu
  • Operacyjna
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
  • Zarządzanie ciagłością działalności
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie ryzykiem - porady praktyczne
 • Praktyczne techniki zarządzania ryzykiem
 • Pytania egzaminacyjne - ćwiczenia
 • Ćwiczenia egzaminacyjne ze scenariuszem


Egzamin

Egzamin (który jest opcjonalny) trwa 60 minut. Jest to test wyboru zawierający 75 pytań z czego 70 jest punktowanych. Zawsze prawdziwa jest jedna odpowiedź z dostępnych 4. Aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 50% punktowanych pytań, czyli należy zdobyć minimum 35 punktów. Pytania są sprawdzane na miejscu, więc uczestnicy znają swój wynik natychmiast po egzaminie. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest imienny certyfikat wystawiany przez instytut egzaminacyjny w ciągu miesiąca po egzaminie.


Kursy poprzedzające

Symulacja Kinshasa Risk Management


Kursy uzupełniające

M_o_R® Practitioner


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved