Istota M_o_R (Management of Risk)

M_o_R to przewodnik i dobre praktyki zarządzania ryzykiem we wszystkich aspektach działalności organizacji: w projektach, programach i portfelach, a także w codziennej działalności operacyjnej.

Podejście przewodnika M_o_R promuje proaktywne podejście do ryzyka, tak aby było ono: identyfikowane, ocenione i kontrolowane. Zarządzanie ryzykiem powinno być rygorystycznie stosowane tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje o krytycznym charakterze. 

Więcej o M_o_R

Każda organizacja zarządza swoim ryzykiem, ale nie zawsze w sposób widoczny, powtarzalny, konsekwentnie stosowany i wspomagający proces podejmowania decyzji. Zadaniem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie efektywnego, w sensie kosztowym, wykorzystania procesu zarządzania ryzykiem, złożonego z dobrze zdefiniowanych kroków. Ostatecznym celem jest wsparcie systemu decyzyjnego, poprzez doprowadzenie do pełnego uświadomienia ryzyk i ich potencjalnego wpływu na organizację.

Podejście M_o_R podpowiada jak uwzględniać ryzyko w zależności od tego czy odnosimy się do celów długo, czy krótko-terminowych.

 • Decyzje strategiczne związane są z celami długoterminowymi. Ryzyko z nimi związane może nie być od razu widoczne i objawi się dopiero w odległej przyszłości, ale wtedy będzie miało wpływ na całą organizację. Dlatego, jest niezwykle ważne aby ryzyko to było regularnie analizowane.
 • Cele średnio-terminowe są zazwyczaj realizowane przez programy i projekty, prowadzące do zmian w biznesie. Decyzje z nimi związane są bardziej ograniczone co do zakresu. Wpływają one na powodzenie całych przedsięwzięć, a także na bezpieczne i efektywne kosztowo wprowadzenie zmian w organizacji.
 • Cele krótko-terminowe związane są z działaniem na poziomie operacyjnym. To te działania pomagają zapewnić ciągłość biznesową, ale  powinny też wspierać cele długo i średnio-terminowe.

Zarządzanie ryzykiem powinno, w sposób spójny obejmować te wszystkie perspektywy organizacyjne. Podejście MoR podpowiada jak to zrealizować. Znajdziemy tu informacje o podstawowych zasadach (pryncypiach), których należy przestrzegać, rolach i obowiązkach na różnych poziomach w organizacji, opisy zalecanych dokumentów, procedurę obsługi ryzyk, a także opisy wielu przydatnych narzędzi i technik wraz z przykładowymi ich zastosowaniami.


Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?

Te organizacje, które są świadome istnienia ryzyka i rozumieją potrzebę zarządzania nim, zyskują przewagę konkurencyjną, gdyż podejmowanie ryzyka i odpowiednia reakcja na nie jest istotą przeżycia w biznesie. Efektywne zarządzanie ryzykiem przyczynia się między innymi do:

 • Wysokiej jakości świadczonych usług,
 • Redukcji czasu poświęcanego na tzw. „gaszenie pożarów”,
 • Zmniejszenia ilości tzw. „niemiłych niespodzianek”,
 • Zwiększenie szansy na wykorzystanie z przychylnych „zbiegów okoliczności”,
 • Zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć,
 • Lepszego wykorzystania zasobów,
 • Wzrostu innowacyjności,
 • Uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Większość powyższych korzyści odnosi się zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które:

 • Podejmują decyzje strategiczne,
 • Zarządzają portfelem, programami, projektami,
 • Tworzą Uzasadnienia Biznesowe,
 • Oceniają projekty,
 • Pragną zacząć zarządzać ryzykiem w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez instytut egzaminacyjny,
 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami poradnika,
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved