Projekty dziedzinoweSpecyfika projektów

Dobór metody zarządzania projektami może się różnić w zależności od wielu czynników. Może to być wielkość organizacji, stopień wykwalifikowania zespołu projektowego, wielkość budżetu, przewidywany czas trwania projektu itp.

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na dobór odpowiednich narzędzi zarządzania projektem jest branża i sektor gospodarki, w jakim dany projekt bądź projekty będą prowadzone.

Każdy sektor charakteryzować się może swoją własną specyfiką. Inaczej realizuje się projekty w branży informatycznej, inaczej w sektorze publicznym.

Podejście indywidualne

Oferujemy Państwu indywidualne podejście przy doborze podejść (metodyk, dobrych praktyk, technik, narzędzi) oraz skonstruowaniu szkoleń specjalnie dostosowanych do Państwa oczekiwań i potrzeb.


Więcej informacji i zamówienia

Polecamy kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln