Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem to zbiór skoordynowanych czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów projektu w skończonym czasie. Obejmuje on między innymi planowanie i tworzenie harmonogramów oraz realizację i kontrolę zadań potrzebnych do osiągnięcia tych celów.

Czym jest projekt?

Projektem mogą być nawet tak proste czynności jak zrobienie śniadania, w praktyce jednak projekty bywają bardzo złożone. W przeciwieństwie do procesu, projekt wykonuje się raz, a każdy projekt ma określoną datę rozpoczęcia i zakończenia (co nie oznacza jednak, że daty te nie mogą się zmieniać – w praktyce często tak się dzieje). Wyprodukowanie partii towaru na linii produkcyjnej zdecydowanie nie kwalifikuje się jako projekt, gdyż jest to proces powtarzalny, bez zaplanowanego końca. Projektem natomiast mogłoby być zaplanowanie i zorganizowanie takiego procesu produkcyjnego, gdzie datą końcową projektu byłaby data rozpoczęcia produkcji seryjnej.

Każdy kiedyś prowadził projekty, czasem nawet bez świadomości, że praca którą wykonuje jest projektem. Każdy potrafi pewne działania wykonywać intuicyjnie, a rozwinięte umiejętności w tym zakresie są nie do przecenienia. Jednak oprócz intuicji kierownikom projektów niezbędne jest przygotowanie merytoryczne, ułatwiające realizację wszelkich zadań związanych z zarządzaniem projektem.

Zarządzanie projektem to właściwe zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w celu spełnienia wymagań projektu. Jest to także cała dziedzina wiedzy zajmująca się sposobami na zmniejszenie wpływu istniejących ograniczeń i ryzyk, wyborem właściwych działań, opisem procesów zachodzącyh w projekcie oraz budowaniem motywacji zespołu projektowego i tworzeniem właściwej komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.

Zarządzanie projektami to wiedza. Ale również sztuka…  

Nie jest to dziedzina rozpowszechniona w Polsce tak jak byśmy sobie tego życzyli. O ileż byłoby rozsądniej projekty najistotniejsze dla nas, naszego pracodawcy, bądź naszego kraju powierzać specjalistom wysokiej klasy, mającym odpowiednie przygotowanie i predyspozycje do zarządzania wielkimi i ważnymi inwestycjami.

Elementami wspierającymi zarządzanie wszelkimi przedsięwzięciami, małymi i wielkimi, są:

  • Podstawy podejścia projektowego – najistotniejsze informacje o pracy projektowej i charakterystyka przedsięwzięć projektowych, pozwalająca lepiej rozumieć na czym polegają i jak się z nimi obchodzić w sposób efektywny, również jak nimi efektywnie zarządzać z punktu widzenia szefów organizacji.
  • Dobre praktyki zarządzania projektami – stanowiące kompendium wiedzy i umiejętności. Zbiory Dobrych Praktyk zawierają szczegółowe praktyczne porady i wskazówki dla kierownika projektu dotyczące wykonywanych przez niego działań oraz użytych technik. Do Dobrych Praktyk zaliczamy: PMBOK®, IPMA i PCM.
  • Metodyki zarządzania projektami – podające gotowe, sprawdzone w wielu przedsięwzięciach, procedury działania . Metodyki ułatwiają organizowanie, planowanie i realizację projektów oraz pomagają dostosować procesy biznesowe w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby wspierały one realizowanie projektów. W szczególności możemy tu polecić metodykę PRINCE2®.
  • Narzędzia – usprawniające realizację najistotniejszych czynności kierujących projektami. Dobrze dobrane i poznane narzędzia pozwalają w efektywny sposób pracować z tabelami, raportami, harmonogramem i wszelkimi innymi dokumentami, jak również pozwalają poprawić  komunikację w zespole projektowym

Przekonaj się dlaczego zorganizowane zarządzanie projektami jest naprawdę niezbędne! Przeczytaj bajkę :)

Agile to nowoczesne podejście do zarządzania. Wchodzić może w każdy aspekt zarządzania, od zespołów przez projekty do programów i portfeli. Obejmować może zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem w tradycyjnym ładzie korporacyjnym.

Zobacz więcej

FACYLITACJA to sposób (bywa, że przynoszący też sporo zabawy) na uzyskanie poważnych rezultatów poprzez zjednoczenie ludzi wokół rozwiązania problemu, który jest dla nich ważny. W tym procesie osoba określana jako Facylitator zwiększa efektywność pracy grupy (poprzez wprowadzenie odpowiedniego procesu) oraz wprowadza atmosferę zrozumienia i współpracy. W efekcie działania Facylitatora otrzymujemy decyzje i rozwiązania lepszej jakości, uzyskane w krótszym czasie, w przyjaznej i inspirującej atmosferze.

Zobacz więcej

PRINCE2 to uznana w świecie i szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami. Kładzie ona szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Zobacz więcej

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie standardowego zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnymi standardami Agile tak, aby wykorzystać najlepsze aspekty obu tych podejść – razem!

Zobacz więcej

Scrum to obecnie najbardziej popularny framework - czyli ramy postępowania - w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. 

Zobacz więcej

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.