Microsoft Project i Project Server

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na osiągnięcie przez firmę sukcesu w zarządzaniu wieloma projektami jest dobra komunikacja i przepływ informacji. Żadne narzędzie nie jest w stanie tego zastąpić, wykorzystanie odpowiednich aplikacji może jednak uprościć życie wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Informacje, jakich będą poszukiwać, będą zależały od celu jaki każda z tych osób ma do zrealizowania:
  • Zarząd będzie potrzebował informacji, co dzieje się w programach i portfelach, jaka jest ogólna kondycja prowadzonych projektów,
  • Menedżerowie portfela projektów będą potrzebowali informacji, na podstawie których będą w stanie wskazać projekty do zainicjowania lub takie, które powinny zostać zamknięte przed czasem,
  • Dla kierowników projektów najważniejsza będzie wiedza o aktualnym statusie projektu, oraz możliwość sprawnego komunikowania się z zespołem,
  • Zespołom najbardziej będzie zależało na tym, aby mieć jasność jakie są aktualne ustalenia, oraz żeby nie musieć poświęcać czasu na obsługę kolejnego narzędzia wprowadzonego w ramach „ułatwień”,
  • Osoby odpowiedzialne za zatrudnienie byłyby szczęśliwe, gdyby chociaż raz wiedziały z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, że mają znaleźć odpowiedniego specjalistę, zamiast szukać go na wczoraj,
  • Wiele osób chciałoby znać obecną i przewidywaną kondycję projektów, które ich dotyczą.

Czy da się pogodzić te wszystkie wymagania? Jest to możliwe, ale tylko w sytuacji, kiedy punktem wyjścia będą potrzeby ludzi, a nie wdrożenie narzędzia samo w sobie.

Oferujemy Państwu unikalne cykle szkoleń oparte o rozwiązania firmy Microsoft, które nie sprowadzają się wyłącznie do obsługi programu. Naszą ideą jest pokazanie, jak na podstawie:

  • potrzeb poszczególnych osób w Waszej firmie,
  • wiedzy o zarządzaniu projektami, portfelami i programami,
  • możliwości narzędzi jakimi są Project Professional i Project Server, wraz z całym zapleczem w postaci Share Point Server,

zbudować funkcjonalne rozwiązanie, stanowiące ułatwienie w codziennej pracy całej organizacji.

Nasi trenerzy to osoby o dużym doświadczeniu projektowym, posiadające szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu najpopularniejszych metodyk. Dzięki temu omawiane na szkoleniach zagadnienia oparte są na praktycznym doświadczeniu wynikającym z pracy w różnorodnych środowiskach – niektórych bardzo formalnych, innych opartych o metodyki zwinne, a najczęściej łączących po trochu wszystkie elementy.

Oferowany przez nas cykl szkoleń obejmuje również etap definiowania potrzeb, planowania i wdrażania Project Server. Koncentrujemy się na przekazaniu wiedzy, która umożliwi dokładne dostosowanie narzędzia do potrzeb organizacji teraz i w zmieniających się warunkach, za rok czy dwa. Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie realizowane wyłącznie siłami firm zewnętrznych może powodować, że narzędzie szybko stanie się niepraktyczne, dlatego przygotowaliśmy również szkolenia dla specjalistów IT oraz administratorów merytorycznych.

Wszystkie szkolenia realizujemy w wersjach 2010/2013.


Szkolenia z zakresu definiowania potrzeb

Przegląd możliwości Project Server

Jednodniowe szkolenie z zakresu możliwości Project Servera. Szkolenie dedykowane, skierowane do osób mających podjąć decyzję o wykorzystaniu narzędzia w firmie.

Instalacja i konfiguracja Project Server

Dwudniowe szkolenie dla administratorów omawiające przygotowanie i przeprowadzenie instalacji.

Administracja merytoryczna Project Server

Dwudniowe szkolenie dla osób nietechnicznych omawiające dopasowanie Project Server do potrzeb organizacji. Polecamy przeprowadzenie tego szkolenia u klienta, w formie szkolenia dedykowanego.


Szkolenia dla menedżerów

Tworzenie i prezentowanie harmonogramu w Project Professional (1 dzień)

Dla osób, które rozpoczynają pracę z Projectem. Omawia dobre praktyki związane z przygotowaniem harmonogramów.

Prowadzenie i kontrola projektów w Project Professional (3 dni)

Zaawansowane szkolenie skoncentrowane na przygotowaniu środowiska pracy kierownika projektu. W trakcie szkolenia każdy uczestnik przygotowuje takie wskaźniki, widoki i raporty, jakich będzie potrzebował w swojej codziennej pracy. Duża część szkolenia jest poświęcona tworzeniu własnych pól opartych o formuły oraz współpracę z Excelem.

Project Server dla kierowników (2 dni)

Pokazuje, jakie możliwości daje Project Server kierownikowi zespołu i projektu. Omawia różne sposoby współpracy i przekazywania informacji w zespole projektowym.


Warsztaty dla zespołów

Project Server dla zespołów (1 dzień)

Warsztaty skoncentrowane na wypracowaniu najlepszego sposobu współpracy wewnątrz zespołu i z kierownikiem.


Zapytania i zgłoszenia

Polecamy kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.