Opis szkolenia

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie elastycznego i dającego możliwość szybkiego reagowania podejścia Agile z dojrzałymi ramami zarządczymi PRINCE2.

Jest to moduł rozszerzający przydatny wszystkim już korzystającym z metodyki PRINCE2, którzy potrzebują wskazówek w jaki sposób w jej ramach skorzystać z zalet zwinnego podejścia do zarządzania zespołem i projektami.

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie obejmujące:

 • szkolenie PRINCE2 Agile Practitioner prowadzone przez akredytowanego trenera,

 • przykładowe testy egzaminacyjne,

 • egzamin PRINCE2 Agile Practitioner.


  Szkolenie jest prowadzone w języku polskim na anglojęzycznym materiale szkoleniowym, z egzaminem w języku angielskim lub polskim.


Cel szkolenia

 • Poznanie podstaw pracy zwinnej

 • Zrozumienie celu połączenia PRINCE2 i metod zwinnych

 • Ocena w jaki sposób zasady PRINCE2 mogą wspierać zarządzanie projektami z uwzględnieniem zwinnego podejścia Agile

 • Zrozumienie jak tematy PRINCE2 mogą być dostosowane do potrzeb projektu z uwzględnieniem zachowań, koncepcji i technik Agile


Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracujących lub zamierzających pracować jako kierownicy projektów w organizacjach stosujących PRINCE2 i zamierzających wykorzystywać techniki Agile.


Wymagania wobec słuchaczy

Od października 2016 możliwe jest przystąpienie do szkolenie i certyfikacji na podstawie certyfikatu PRINCE2 Foundation.

Poza tym, do przystąpienia do szkolenia i egzaminu uprawnia również posiadanie jednego z następujących certyfikatów:

 • Project Management Professional® (PMP),

 • Certified Associate in Project Management® (CAPM),

 • IMPA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director).


To szkolenie nie jest powtórką ze szkoleń PRINCE2, ale ich uzupełnieniem o elementy Agile. Zalecamy więc przypomnienie sobie metodyki PRINCE2 przed szkoleniem.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.

Podczas szkolenia i egzaminu zdecydowanie zalecamy korzystanie z podręcznika PRINCE2 Agile Guide.


Konspekt

 • Projekt a codzienna działalność biznesowa (BAU)

 • Czym jest podejście Agile

 • Wprowadzenie do PRINCE2 Agile

 • Sześciokąt

 • Procesy Przygotowanie Projektu i Inicjowanie Projektu oraz Uzasadnienie Biznesowe z podejściem Cynefin

 • Wymagania oraz User Stories

 • Priorytetyzacja (wraz z MoSCoW)

 • Temat Zmiana

 • Temat Organizacja

 • Servant Leadership, czyli przywództwo służebne

 • Pryncypia PRINCE2 i zachowania Agile

 • Temat Ryzyko i wykorzystanie Agilometru

 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów w połączeniu ze Scrum – w tym tematy Plany i Postępy, szacowanie, wykresy spalania (burn charts) i Grupy Zadań

 • Temat Jakość i kryteria „Definition of Done”

 • Procesy Sterowanie Etapem i Zarządzanie Końcem Etapu a częste wydania i retrospektywy

 • Procesy Sterowanie Projektem i Zamykanie Projektu w ujęciu zwinnym

 • Komunikacja i warsztaty

 • Kanban

 • Lean Start-up

 • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu

 • Podsumowanie

 • Egzamin PRINCE2 Agile Practitioner


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved