plen

PRINCE2 Agile® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu tradycyjnego zarządzania projektami z elementami zwinności.

Szkolenie obejmuje wyjaśnienie kluczowych koncepcji Agile, które z powodzeniem integrują się z metodyką PRINCE2 oraz umożliwia zdobycie wiedzy na temat zwinnych koncepcji i technik, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Agile Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Natalia Sielicka

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób, które pracują lub zamierzają pracować jako kierownicy projektów
 • członków zespołów projektowych w organizacjach stosujących lub zamierzających stosować metodykę PRINCE2 w ramach zwinnego podejścia
Cena

od 2450 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.: osobom znającym metodykę PRINCE2 umożliwiają poznanie sposobu połączenia metodyki zarządzania projektami ze zwinnym sposobem realizacji projektu, natomiast osobom znającym zwinne podejście realizacji projektów umożliwiają spojrzenie na poziom zarządczy w projekcie i zapoznanie się ze sposobem połączenia zwinnego metodyką zarządzania projektem.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Projekt a codzienna działalność biznesowa (BAU)
 • Wprowadzenie do PRINCE2
 • Wprowadzenie do podejścia Agile
 • Połączenie PRINCE2 i Agile
 • Sześciokąt – sześć aspektów zarządzania projektem
 • Pięć celów w zarządzaniu projektem
 • Zwinne zachowania i pryncypia PRINCE2
 • Agile i tematy PRINCE2
 • Agile i procesy PRINCE2
 • Wprowadzenie do Scrum
 • Kiedy, dla kogo i korzyści z Lean Start-up
 • Wymagania – od wymagań wysokiego poziomu do historyjek użytkownika
 • Efektywna komunikacja jako ważny element w podejściu zwinnym

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat PRINCE2 Agile Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

PRINCE2 Agile® Foundation

19-10-2020, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

19-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

16-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

16-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

16-11-2020, Poznań

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

14-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP

PRINCE2 Agile® Foundation

14-12-2020, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2450 zł

KUP