Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie zwinnego podejścia Agile z tradycyjnym standardem zarządzania projektami PRINCE2.
Uczestnictwo w tym szkoleniu nie wymaga posiadania jakichkolwiek certyfikatów (w przeciwieństwie do szkolenia PRINCE2 Agile Practitioner), natomiast uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Agile Foundation umożliwia udział w szkoleniu PRINCE2 Agile Practitioner.

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim na polskojęzycznym materiale szkoleniowym, z egzaminem w języku polskim.


Dla kogo?

Szkolenie jest dedykowane zarówno dla osób,  które pracują  lub zamierzają pracować jako kierownicy projektów, jak i członków zespołów projektowych w organizacjach stosujących lub zamierzających stosować metodykę PRINCE2 w ramach zwinnego podejścia.


Cel szkolenia:

 • wyjaśnienie celu połączenia PRINCE2 i metod zwinnych,

 • ocena w jaki sposób zasady PRINCE2 mogą wspierać zarządzanie projektami z uwzględnieniem zwinnego podejścia Agile,

 • przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Agile Foundation.


Wymagania wobec słuchaczy:

Zalecana jest ogólna znajomość charakterystyki pracy projektowej.


Korzyści dla uczestników:


 • zrozumienie kluczowych koncepcji Agile, które z powodzeniem integrują się z metodyką PRINCE2,

 • zdobycie wiedzy na temat zwinnych koncepcji i technik, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up,

 • dla znających metodykę PRINCE2 – poznanie sposobu połączenia metodyki zarządzania projektami ze zwinnym sposobem realizacji projektu,

 • dla znających zwinne podejście realizacji projektów – spojrzenie na poziom zarządczy w projekcie i  zapoznanie się ze sposobem połączenia zwinnego metodyką zarządzania projektem.


Czas trwania

3 dni, egzamin w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

 • Projekt a codzienna działalność biznesowa (BAU)

 • Wprowadzenie do PRINCE2

 • Wprowadzenie do podejście Agile

 • Połączenie PRINCE2 i Agile

 • Sześciokąt – sześć aspektów zarządzania projektem

 • Pięć celów w zarządzaniu projektem

 • Zwinne zachowania i pryncypia PRINCE2

 • Agile i tematy PRINCE2

 • Agile i procesy PRINCE2

 • Wprowadzenie do Scrum

 • Kiedy, dla kogo i korzyści z Lean Start-up

 • Wymagania – od wymagań wysokiego poziomu do historyjek użytkownika

 • Efektywna komunikacja jako ważny element w podejściu zwinnym

 • Przygotowanie do egzaminu

 • Egzamin PRINCE2 Agile Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved